PROCES VERBAL DE INFORMARE GRATUITA PRIVIND AVANTAJELE MEDIERII

 

PROCES VERBAL DE INFORMARE GRATUITA PRIVIND AVANTAJELE MEDIERII

 

Nr. _____din data de ____________

 

În cadrul sedintei de informare privind procedura de mediere în care d-na/dl. _____________________________ are calitatea de mediator,

a/au participat:

 

1. Dl/Dna………………………….……………., domiciliat(a) în……………………., Str…………………………………., nr…….,bl………, et……, ap……, judetul………………….., identificat prin C.I./B.I. seria……, nr…..…, CNP …………………………………

 

2. Dl/Dna……………………………….……..…., domiciliat(a) în………………….., Str………………………………., nr……., bl…….., et….., ap……, judetul………………….., identificat prin C.I./B.I. seria……, nr.………, CNP …………………………………

Aspectele asupra caruia a fost efectuata informarea gratuita sunt:

ð        Cadrul legislativ

 

ð        Definitia medierii

 

ð        Rolul mediatorului

 

ð        Principiile medierii (impartialitate, neutralitate, confidentialitate, caracter voluntar)

 

ð        Avantajele medierii (rapiditate; eficienta; costuri)

 

ð        Acordul de mediere (cum poate fi folosit de parti)

 

Partea/partile au fost informate gratuit cu privire la mediere si avantajele acesteia conform Legii nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, modificata si completata, a Legii nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor si a Legii nr. 115/2012.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, în …… exemplare.

Parti,

 

1.…………………………                                                              2. …………………………

 

Mediator Petru Mustateanu,

 

……………………………

Bucuresti 2012

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

e-mail:

pepimustateanu@yahoo.com

PRIMESTE NOUTATI PE E-MAIL !

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2

Mediator Bucuresti Mediere

BIROU MEDIATOR BUCURESTI