PROCES VERBAL DE INFORMARE GRATUITA PRIVIND AVANTAJELE MEDIERII

PROCES VERBAL DE INFORMARE GRATUITA PRIVIND AVANTAJELE MEDIERII

 

Nr. _____din data de ____________

 

În cadrul sedintei de informare privind procedura de mediere în care d-na/dl. _____________________________ are calitatea de mediator,

a/au participat:

 

1. Dl/Dna………………………….……………., domiciliat(a) în……………………., Str…………………………………., nr…….,bl………, et……, ap……, judetul………………….., identificat prin C.I./B.I. seria……, nr…..…, CNP …………………………………

 

2. Dl/Dna……………………………….……..…., domiciliat(a) în………………….., Str………………………………., nr……., bl…….., et….., ap……, judetul………………….., identificat prin C.I./B.I. seria……, nr.………, CNP …………………………………

Aspectele asupra caruia a fost efectuata informarea gratuita sunt:

ð        Cadrul legislativ

 

ð        Definitia medierii

 

ð        Rolul mediatorului

 

ð        Principiile medierii (impartialitate, neutralitate, confidentialitate, caracter voluntar)

 

ð        Avantajele medierii (rapiditate; eficienta; costuri)

 

ð        Acordul de mediere (cum poate fi folosit de parti)

 

Partea/partile au fost informate gratuit cu privire la mediere si avantajele acesteia conform Legii nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, modificata si completata, a Legii nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor si a Legii nr. 115/2012.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, în …… exemplare.

Parti,

 

1.…………………………                                                              2. …………………………

 

Mediator Petru Mustateanu,

 

……………………………

Bucuresti 2012

 

(Visited 48 times, 29 visits today)

Sigur va mai intereaza si :

  • ACORD DE MEDIEREACORD DE MEDIERE ACORD DE MEDIERE Încheiat la data de ____________ în baza Contractului de Mediere Nr. _____ din ____________ Noi,   Dl/Dna …………………………………………. , domiciliat(ă) în Bucuresti […]
  • Certificat de informare despre avantajele medieriiCertificat de informare despre avantajele medierii Certificat informare mediere - model orientativ  Certificat de informare despre avantajele medierii 1.     Incheiat astazi, ………., in baza Legii nr. 192/2006, privind medierea si […]
  • CERTIFICAT INFORMARE MEDIERECERTIFICAT INFORMARE MEDIERE  CERTIFICAT DE INFORMARE Nr. ………. / ………………………. * Eliberat astăzi, data …………….................., ora……… conform prevederilor art. 2 alin.(11) din Legea 192/2006 cu modificările şi […]
  • Birou de MediatorBirou de Mediator Datele de contact pentru Birou de Mediator Petru Mustateanu sunt: ADRESA: BUCURESTI, SPLAIUL UNIRII NR 20 BL 103 SC 2 ET 2 AP 21 SECTOR 5 INTERFON 21 . - Pentru  programare la o […]
  • Mediator Petru Mustateanu Mediator Petru Mustateanu Datele de contact pentru Biroul de Mediator Petru Mustateanu sunt: ADRESA: BUCURESTI, Splaiul Unirii - NR 20 BL 103 SC 2 ET 2 AP 21  INTERFON 21 - Pentru  programare la o sedinta […]