PROCES VERBAL DE INFORMARE GRATUITA PRIVIND AVANTAJELE MEDIERII

PROCES VERBAL DE INFORMARE GRATUITA PRIVIND AVANTAJELE MEDIERII   Nr. _____din data de ____________   În cadrul sedintei de informare privind procedura de mediere în care d-na/dl. _____________________________ are calitatea de mediator, a/au participat:   1. Dl/Dna………………………….……………., domiciliat(a) în……………………., Str…………………………………., nr…….,bl………, et……, ap……, judetul………………….., identificat prin C.I./B.I. seria……, nr…..…, CNP …………………………………   2. Dl/Dna……………………………….……..…., domiciliat(a) […]

Read more...