CERTIFICAT INFORMARE MEDIERE

 CERTIFICAT DE INFORMARE Nr. ………. / ………………………. *

Eliberat astăzi, data ……………………………, ora……… conform prevederilor art. 2 alin.(11) din Legea 192/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

În baza solicitării formulate domnului/doamnei mediator ……………………………………………………… autorizat prin hotărârea nr……din data de ………..…………… a Consiliului de mediere, autorizaţie seria……nr………………… eliberată la data de………………. , astăzi data de mai sus a avut loc şedinţa de informare în acord cu prevederile legale, la care s-au prezentat:

 

Domnul/D-na…………………………………………….., domiciliat(ă) în………………, str……………………………, nr………, bl……, sc……, ap……, judeţul…..………………………. (sau Societatea……………………………. cu sediul în ………………………………………………………………………………., înregistrată la ORC sub nr………………., CUI……………………reprezentată de domnul/d-na…………………………………………….., domiciliat(ă) în………………, str…………………, nr………, bl……, sc…… ap……, judeţul ……………….……. în calitate de…………………… )

 

şi

Domnul/D-na…………………………………………….., domiciliat(ă) în………………, str…………………, nr………, bl……, sc…… ap……, judeţul…..… …………………. (sau Societatea……………………………. cu sediul în ………………………………………………………………………………., înregistrată la ORC sub nr………………., CUI……………………reprezentată de domnul/d-na…………………………………………….., domiciliat(ă) în………………, str…………………, nr………, bl……, sc…… ap……, judeţul………………………. în calitate de…………………… )

Dacă este cazul: În baza art. art 601, alin. 1, lit. g) din Lege consimţământul victimei de a participa la şedinţa de informare împreună cu făptuitorul a fost exprimat prin declaraţia nr………………………..din data ………………………

Obiectul conflictului părţilor este reprezentat de ……………………………………………………………..   şi

dacă este cazul: face obiectul dosarului nr…./…./……,………. aflat pe rolul Judecătoriei/ Tribunalului/Curţii de Apel…………….

 

 

 

În cadrul şedinţei de informare,  părţile de mai sus au luat cunoştinţă de următoarele aspecte privind:

–          Medierea ca metodă de rezolvare a conflictelor (definiţie, principii);

–          Drepturile şi obligaţiile părţilor implicate;

–          Drepturile şi obligaţiile mediatorului;

–          Rolul mediatorului în cadrul procedurii;

–          Avantaje pe care persoanele prezente le pot avea dacă urmează procedura medierii.

Modalitatea aleasă de către părţi pentru soluţionarea situaţiei este:

 


Prin mediere

 

Prin instanţa de judecată

 

alta formă……..……………(specificarea acesteia)

 

Acest Certificat a fost eliberat astăzi………………….., în ….. exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte şi unul pentru mediator.

Informarea şi eliberarea Certificatului de informare au fost realizate în mod gratuit de către mediator.

 

Ştampilă /semnătură mediator

 

  1. , actul de identitate

Semnătură parte

 

    1.                                                                                       , actul de identitate

Semnătură parte

 

* Anexa nr. 1 la Ghidul privind informarea, adoptat de Consiliul de mediere în şedinţa din data de 26.01.2013

(Visited 19 times, 4 visits today)

Sigur va mai intereaza si :

  • PROCES-VERBAL INFORMARE MEDIEREPROCES-VERBAL INFORMARE MEDIERE  PROCES – VERBAL Nr. ……….  / ………………  * Încheiat astăzi, data …………….., ora ……… conform prevederilor art. 2 alin.(11) din Legea 192/2006 cu modificările şi completările ulterioare. In […]
  • Certificat de informare despre avantajele medieriiCertificat de informare despre avantajele medierii Certificat informare mediere - model orientativ  Certificat de informare despre avantajele medierii 1.     Incheiat astazi, ………., in baza Legii nr. 192/2006, privind medierea si […]
  • Birou de MediatorBirou de Mediator Datele de contact pentru Birou de Mediator Petru Mustateanu sunt: ADRESA: BUCURESTI, SPLAIUL UNIRII NR 20 BL 103 SC 2 ET 2 AP 21 SECTOR 5 INTERFON 21 . - Pentru  programare la o […]
  • Mediator Petru Mustateanu Mediator Petru Mustateanu Datele de contact pentru Biroul de Mediator Petru Mustateanu sunt: ADRESA: BUCURESTI, Splaiul Unirii - NR 20 BL 103 SC 2 ET 2 AP 21  INTERFON 21 - Pentru  programare la o sedinta […]
  • Cum se desfăşoară medierea?Cum se desfăşoară medierea? Pentru a apela la mediere este necesara cunoaşterea procedurii în sine de către părţi. Explicarea principiile medierii, efectelor acesteia şi a regulile aplicabile ii revine […]