ACORD DE MEDIERE

 

ACORD DE MEDIERE

Încheiat la data de ____________

în baza Contractului de Mediere Nr. _____ din ____________

Noi,

 

Dl/Dna …………………………………………. , domiciliat(ă) în Bucuresti ,

Str…………………………………………, nr……, bl…., ap ….. ,/  judeţul……………………………………….., identificat  prin CI seria……, nr. ………………… ,CNP………………………………….

/ SC ………………………., cu sediul în Bucuresti, str. ………………….., Nr……, cod ………………………, Bucuresti , înregistrat în O.R.C.Bucuresti  sub nr. ………………….., având codul de înregistrare fiscală (CIF) nr. ………………….., cont bancar nr. …………………………………………………., deschis la Banca ___________,Bucuresti prin ………………………, în calitate de …………………………….

 

Dl/Dna …………………………………………. , domiciliat(ă) în Bucuresti ,

Str…………………………………………, nr……, bl…., ap ….. , /  judeţul……………………………………….., identificat  prin CI seria……, nr. ………………… ,CNP………………………………….

/ SC ………………………., cu sediul în Bucuresti, str. ………………….., Nr……, cod ………………………, jud Bucuresti, înregistrat în O.R.C.Bucuresti sub nr. ………………….., având codul de înregistrare fiscală (CIF) nr. ………………….., cont bancar nr. …………………………………………………., deschis la Banca ___________,Bucuresti prin ………………………, în calitate de …………………………….

 

în conformitate cu prevederile Legii nr.192/2006, am consimţit la încheierea prezentului acord, liber exprimat şi neafectat de nici un viciu de consimţământ, fiind întru-totul de acord cu cele convenite după cum urmează: ___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prezentul acord are valoarea unui înscris sub semnătură privată şi nu conţine clauze care să aducă atingere legii şi ordinii publice şi poate fi supus verificării notarului public în vederea autentificării ori, după caz, încuviinţării instanţei de judecată.

Încheiat azi, ……………. la ……………..……………… în ………exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Mediator

——————————————-( semnatura si stampila mediator )

Nume___________________________                       Nume___________________________

Semnătura_______________________                       Semnătura_______________________

Avocat__________________________                       Avocat__________________________

Semnătura_______________________                        Semnătura_______________________

 

 Toate modele de documente necesare unui birou de mediator le gasiti aici: http://mediatorbucurestimustateanu.ro/formulare-mediator/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

e-mail:

pepimustateanu@yahoo.com

PRIMESTE NOUTATI PE E-MAIL !

Powered by
Easy Automatic Newsletter Lite v2.7.2

Mediator Bucuresti Mediere

BIROU MEDIATOR BUCURESTI