Acord de mediere pentru instanta

Controlul de legalitate al acordului de mediere efectuat de instanta de judecata

Atunci cand litigiul dintre parti este solutionat pe calea medierii si se incheie un acord de mediere, potrivit art. 59 din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, partile se pot adresa notarului public sau instantei de judecata in vederea autentificarii, respectiv a consfintirii invoielii lor.
 In situatia in care litigiul a fost dedus judecatii, ele se pot adresa instantei de judecata, care va lua act de invoiala lor si va dispune pronuntarea unei hotarari de expedient.

Potrivit art. 59 alin.2 din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, „competenta apartine fie judecatoriei in a carei circumscriptie isi are domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, sediul oricare dintre parti, fie judecatoriei in a carei circumscriptie se afla locul unde a fost incheiat acordul de mediere„. Observam ca este vorba de o competenta alternativa. Partile au dreptul sa aleaga carei instante dintre cele enumerate de textul de lege se vor adresa in vederea autentificarii acordului lor de mediere. Acelasi articol mai prevede faptul ca: „hotararea prin care instanta incuviinteaza intelegerea partilor se da in camera de consiliu si constituie titlu executoriu in conditiile legii.
In ceea ce priveste procedura incuviintarii invoielii partilor, ea este reglementata de art. 438-441 C.proc.civ. Astfel, „partile se pot infatisa oricand in cursul judecatii, chiar fara sa fi fost citate, pentru a cere sa se dea o hotarare care sa consfinteasca  acordul sau tranzactia lor.
Atunci cand partile se prezinta inaintea instantei in chiar ziua termenului de judecata, cererea pentru emiterea hotararii privind invoiala lor poate fi incuviintata de un singur judecator. Daca ele se prezinta in alta zi decat cea stabilita pentru judecata, hotararea se va da in camera de consiliu . Se mai prevede de asemenea faptul ca acordul de mediere -tranzactia partilor va constitui dispozitivul hotararii, iar hotararea va putea fi atacata doar cu recurs, la instanta ierarhic superioara.
In art. 61 alin.1 din Legea medierii este prevazut faptul ca: Continue reading “Acord de mediere pentru instanta” »