Proiectul U.C.M.R. de modificare a legii 192/2006, Legea de Organizare a Profesiei de Mediator

PREAMBUL În înţelesul prezentei legi, termenii de mai jos au urmatoarele semnificaţii: a) CPJM = Corpul Profesional Judeţean al Mediatorilor b) UCPMR = Uniunea Corpului Profesional al Mediatorilor din România CAPITOLUL I – Dispozitii generale Art. 1 (1) Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate … [Read more…]

Ghid pentru o mai bună implementare a Recomandării cu privire la medierea în materie civilă şi familială

Adoptat de Comisia Europeană pentru Eficienţa Justiţiei la 7 dec.2007, CEPEJ(2007)14 traducere: jud. Cristi Danileţ Introducere 1. În cadrul celui de-al treilea Summit al Consiliului Europei (Varşovia, mai 2005), Şefii de State şi Guverne şi-au luat angajamentul «să facă uz din plin de potenţialul normativ al Consiliului Europei» şi să promoveze «punerea în aplicare şi … [Read more…]

Conflict și mediere

Omenirea a cunoscut conflictul, parabolic vorbind,  încă de la săvârşirea primul păcat biblic al omului, respectiv păcatul primordial al Evei care, după ce a fost hărăzită să trăiască în Grădina Edenului împreună cu Adam, nu şi-a putut stăpâni curiozitatea (îndemnată şi de şarpe) să nu se înfrupte împreună cu Adam din fructul (mărul) oprit, încălcând … [Read more…]

Teoria si practica medierii

Beatrice Blohorn-Brenneur, Medierea pentru toti. Teoria si practica medierii, Editura Universitara, 2014 Fără a ne cunoaște unii pe alții, avem uneori imagini despre persoane, profesii, instituții (…) pe care le numim reprezentări. Aceste reprezentări ne vin în minte atunci când nu se vorbește despre dl. X., dna Y…. Dar și atunci când nu se vorbește … [Read more…]

Un duș rece al cifrelor pentru mediere

Se dedică prietenilor mei mediatori de pe facebook. Trebuie să recunosc faptul că uneori agitația din jurul medierii mă obosește teribil. Cu toată simpatia pe care o port celei mai noi profesii (para)juridice, comportamentul lor colectiv  mi se pare uneori deplasat. O forfotă permanentă pe rețelele de socializare, dese reacții  compulsive, săltări nervoase și în … [Read more…]

Ce aşteptăm de la mediator ?

În ultimii ani, a devenit posibil ca un conflict, înainte de a ajunge în Instanţă sau chiar în timpul procesului aflat pe rol, să poată fi abordat şi prin altă formă de soluţionare, extrajudiciară, numită mediere. Ce presupune această procedură? Şedinţele de mediere au un caracter informal, relaxat. Caracterul confidenţial, instituit prin lege, oferă solicitantului posibilitatea … [Read more…]

Mai puţin timp pierdut cu procesele

Începând de astăzi, şedinţa de informare privind avantajele medierii nu mai este obligatorie, conform unei Decizii a Curţii Constituţionale a României (CCR). Mai mult, prin această decizie, cererile vor fi admise în instanţă fără să fie nevoie de o dovadă că părţile au fost la mediator. Decizia se aplică atât proceselor în care sunt implicate … [Read more…]