Despre relatia avocat-mediator

IN CIVIL: 13. Codurile de conduită a avocaţilor ar trebui să includă o obligaţie sau o recomandare de a propune, în cazurile potrivite, modurile alternative de rezolvare a conflictelor, dintre care medierea, înainte de a iniţia o procedură în faţa instanţelor judecătoreşti şi de a furniza informaţii şi sfaturi pertinente clienţilor lor referitor la acest subiect. 14. Barourile şi asociaţiile profesionale de avocaţi ar trebui să dispună de listele de mediatori şi să le difuzeze printre avocaţi.
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ%282007%2914&Language=lanRomanian&Ver=original&Site&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679

IN PENAL 13. Codurile de conduită a avocaţilor ar trebui să includă o obligaţie sau o recomandare pentru avocaţi de a lua măsuri în vederea furnizării unor informaţii pertinente şi de a propune părţilor, dacă aceasta este adecvat, să recurgă la medierea victimă-delincvent cât şi de a pleda pentru trimiterea la mediere a cauzei de către autorităţile competente.
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ%282007%2913&Language=lanRomanian&Ver=original&Site&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679

(Visited 26 times, 9 visits today)

Sigur va mai intereaza si :

  • Vatamare corporala grava din accident rutier-impacarea partilorVatamare corporala grava din accident rutier-impacarea partilor Împăcarea părților (autor-victimă) în caz de vătămare corporală gravă din accident auto, înlătură răspunderea penală a autorului producerii accidentului iar acesta nu mai este sancționat […]
  • Legea cu privire la obligativitatea medierii a fost amanata pana la 15 februarieLegea cu privire la obligativitatea medierii a fost amanata pana la 15 februarie Legea cu privire la obligativitatea medierii a fost amanata ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea art.81 din Legea nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind […]
  • Consiliul de Mediere BucurestiConsiliul de Mediere Bucuresti Consiliul de Mediere este organismul naţional care coordo­nează şi supraveghează activitatea de mediere în România. Primul Consiliu de Mediere din istoria României a fost validat (membrii […]
  • Procedura de mediereProcedura de mediere Părţile recurg la mediere din proprie iniţiativă sau la recomandarea instanţei de judecată/avocatului, putând să-şi aleagă orice mediator din Tabloul mediatorilor autorizaţi . Alegerea […]
  • Divortat de copil Divortat de copil Intrarea în vigoare a Noului Cod Civil în octombrie 2011 reprezintă, sau ar trebui să reprezinte, un punct de cotitură cu privire la programele de legături personale ale minorului cu […]