ACORD DE MEDIERE

ACORD DE MEDIERE Încheiat la data de ____________ în baza Contractului de Mediere Nr. _____ din ____________ Noi,   Dl/Dna …………………………………………. , domiciliat(ă) în Bucuresti , Str…………………………………………, nr……, bl…., ap ….. ,/  judeţul……………………………………….., identificat  prin CI seria……, nr. ………………… ,CNP…………………………………. / SC ………………………., cu sediul în Bucuresti, str. ………………….., Nr……, cod ………………………, Bucuresti , înregistrat […]

Read more...