Ce face un mediator ?

Fiecare mediator va avea un stil propriu de mediere şi implicit, un model personal al declaraţiei iniţiale. Şcolile de mediere româneşti acordă o importanţă diferită acestui moment din mediere. Mediatorii formaţi de către acestea au viziuni diferite cu privire la rolul şi importanţa acesteia.

Procedura prevede ca, după semnarea contractului de mediere, fără de care medierea nu poate avea loc, mediatorul va începe şedinţa de mediere, fie în ziua semnării contractului, fie la o dată ulterioară.

Declaraţia introductiva (pe scurt, DI) este instrumentul cu care mediatorul deschide procedura de mediere. Rolul acesteia este de a familiariza părţile din mediere cu procedura pe care urmează să o parcurgă împreună. De cele mai multe ori, părţile au informaţii insuficiente despre ce este medierea, care sunt principiile aplicabile, ce drepturi şi obligaţii au, cum se desfăşoară medierea, care este rolul mediatorului, care sunt regulile aplicabile, cum se poate finaliza medierea precum şi cu privire la alte aspecte importante ale procedurii.

Prin intermediul declaraţiei introductive, mediatorul clădeşte încrederea părţilor în procedura medierii şi în mediator, ca specialist neutru şi imparţial.  Rolul acesteia este de a  asigura tranziţia spre discuţiile cu părţile din sesiunea comuna.

Declaraţia mediatorului trebuie adaptată la părţile prezente, nu trebuie sa fie un text memorat şi reprodus mecanic, ci o modalitate eficientă de informare a părţilor cu privire la cadrul în care vor avea loc discuţiile dintre părţi în mediere.

Stabilirea întinderii declaraţiei de început ii revine mediatorului. O expunere prea lungă poate deveni plictisitoare iar o prezentare sumară riscă să nu lămurească părţile despre aspecte esenţiale ale procedurii.

Fiecare mediator va avea propriul model de declaraţie introductivă, neexistând o formulare standard care trebuie reprodusa într-un anumit mod.

Totuşi, se recomandă familiarizarea părţilor cu următoarele aspecte:

1. Scopul medierii;

2. Definirea medierii;

3. Avantajele medierii

4. Neutralitatea; Imparţialitatea

5. Rolul mediatorului

6. Procedura

7. Confidenţialitatea

8. Reguli de baza în mediere

9. Finalizarea medierii

Ceea ce însemnă că, fiecare mediator va decide întinderea şi conţinutul declaraţiei introductive, în funcţie de stilul de mediere ales. Dacă unul sau mai multe aspecte au fost omise, pot fi amintite pe parcursul medierii, atunci când va fi nevoie.

O declaraţie introductiva ar putea sa fie următoarea:

„Ţin să vă felicit că aţi ales medierea pentru a vă soluţiona conflictele dintre dvs. şi sunt onorat că aţi apelat la serviciile mele.

Pentru început, voi face o scurtă prezentare a medierii, a regulilor, principiilor, structurii şi a cadrului legal în mediere.

Medierea este o alternativă la justiţie, un mod elegant şi eficient de soluţionare a neînţelegerilor dintre părţi.

Scopul medierii este de a se ajunge la o soluţie reciproc convenabilă într-un termen rezonabil.

Spre deosebire de instanţă, soluţia aparţine exclusiv voinţei dumneavoastră, rolul meu fiind de a facilita negocierile dintre dvs. În condiţii de neutralitate, confidenţialitate şi imparţialitate. Mai mult, prezenţa dumneavoastră aici este voluntară şi din proprie iniţiativă, întreaga procedură fiind reglementat de prevederile legii 192/2006, lege cu privire la mediere şi la organizarea profesiei de mediator.

Dincolo de economia de timp, stres şi bani, medierea mai prezintă şi următoarele avantaje:

– Nu există limită de timp pentru şedinţa de mediere

– La mediere focalizarea are loc pe voinţa şi interesul părţilor şi nu pe situaţia lor juridică

– Medierea este mult mai eleganta decât clasicul proces, la care părţile pot totuşi recurge daca nu îşi rezolvă conflictele prin mediere

– Prin mediere se sting conflicte existente dar în acelaşi timp se şi preîntâmpina apariţia unor alte neînţelegeri

– Mediatorul nu judeca părţile şi nu da verdicte

În calitate de mediator voi conduce medierea în mod nepărtinitor asigurând un permanent echilibru între părţi, obligaţia mea fiind una de diligenta şi nu una de rezultat. Nu va pot garanta că veţi ajunge la o înţelegere însă vă pot asigura că voi face tot ce ţine de mine să faceţi paşi decisivi spre o înţelegere.

Sunt obligat să păstrez confidenţialitatea cu privire la informaţiile de care iau cunoştinţă în cursul medierii precum şi cu privire la documentele de care iau act pe parcursul medierii, chiar şi după finalizarea acestei medieri.

Dacă pe parcursul medierii apare o situaţie de natură să afecteze scopul medierii, neutralitatea şi imparţialitatea mea, sunt obligat să o aduc la cunoştinţa dumneavoastră iar dvs. veţi decide asupra menţinerii sau denunţării contractului de mediere.

În calitate de mediator, nu va voi da sfaturi sau consultaţii juridice, ci doar informaţii în strictă legătură cu procedura de mediere iar deciziile pe care le veţi lua va aparţin în exclusivitate.

Nu voi putea fi audiat ca martor cu privire la aceasta mediere. Nu sunt judecător iar regulile din instanţa nu sunt valabile la mediere.

Aici veţi avea posibilitatea să vă exprimaţi poziţia vis-à-vis de conflict însă cu respectarea unor reguli:

– veţi vorbi pe rând, fără să vă întrerupeţi.

– timpul alocat ambelor părţi va fi unul echitabil.

– limbajul folosit va fi unul adecvat şi constructiv.

– dacă doriţi să adăugaţi ceva în timp ce cealaltă parte vorbeşte, vă rog să vă notaţi ceea ce aveţi de spus urmând să vă exprimaţi după ce termină cealaltă parte.

Dacă pe parcurs voi constata că s-a produs o încălcare a libertăţii, demnităţii sau a vieţii private a părţilor, voi pune capăt procedurii de mediere.

Pentru început vom avea o sesiune comună în care vă veţi prezenta pe rând poziţia faţă de situaţia creată iar dacă voi considera necesar, vom intra ulterior în sesiuni separate.

În situaţia în care este necesară o perioadă mai lungă de timp pentru soluţionarea conflictului, există posibilitatea programării unei alte şedinţe de mediere sau a mai multor şedinţe de mediere.

Pe parcursul medierii, îmi rezerv dreptul de a lua notiţe pe care le voi distruge la finalul medierii, în prezenta părţilor pentru respectarea confidenţialităţii medierii.

Vă informez că aveţi dreptul de a fi asistate în mediere atât de către un avocat cât şi de o terţă persoană pe care oricare dintre dvs. o consideră oportună ca şi prezenţa.

Înţelegerea la care veţi ajunge trebuie să fie una durabilă care să corespundă întrutotul intereselor şi scopului pentru care aţi negociat. Soluţia la care veţi ajunge este definitivă şi vă poate schimba în mod radical viaţa întrucât acordul de mediere produce efecte juridice.

Principiul autodeterminării părţilor vă dă posibilitatea de a vă retrage din mediere în orice moment doriţi fără ca eu sau cealaltă parte să poată face opoziţie.

Odată ce aţi ajuns la o înţelegere reciproc avantajoasă, se poate încheia un acord în formă scrisă. Acest acord care are valoarea unui înscris sub semnătură privată este modalitatea prin care se finalizează procedura de mediere. Înţelegerea la care veţi ajunge poate fi totală sau parţială.

Înţelegerea la care sper că veţi ajunge este supusă verificării notarului (autentificare) şi a instanţei de judecată, în condiţiile legii.

Întrucât am finalizat introducerea şi sunteţi familiarizaţi cu procedura medierii, voi începe cu dl/d-na__”

Fiecare mediator percepe în mod diferit importanţa şi forma pe care o îmbracă această parte introductivă.  Mai mult, un mediator nu va avea niciodată două declaraţii introductive similare decât daca le va memora sau citi. Ceea ce este de evitat! Pentru unii mediatori, modelul propus va părea prea detaliat, pentru alţii prea succint, în funcţie de stilul propriu de mediere. Dincolo de întindere, DI trebuie sa asigure tranziţia lină către discuţiile cu părţile din sesiunea comună, să capteze interesul părţilor, să consolideze încrederea părţilor în procedura medierii şi în mediator şi să familiarizeze părţile cu privire la regulile, procedurile şi principiile aplicabile.

Un vechi proverb chinez spunea: ”Începutul înţelepciunii este de a spune lucrurilor pe nume.” DI este momentul în care mediatorul le va spune părţilor că medierea e altceva decât instanţa şi că soluţia le aparţine lor şi nimănui altcuiva. Şi alte multe cuvinte care ţin de charismă şi fler, dedicaţie pentru profesie şi credinţă în reuşită. Însă pentru a capta părţile, e nevoie de mai mult. De comunicare nonverbală şi paraverbală, de optimism, de empatie, de prestanţă şi nu în ultimul rând de încredere. Este în fond un act de creaţie, o punte între mediator şi părţi şi nu o activitate de rutină. Pentru că, la urma urmei, contează ce spui, dar mai mult, contează cum spui ceea ce spui. Şi în primul rând,  să crezi în ceea ce spui!

Sursa:http://medierea.ro/articole/1024-declaraia-introductiv-a-mediatorului–intre-teorie-i-practic

Daca vreti sa aflati mai multe despre mediere, va recomandam sa rasfoiti acest site sau sa sunati cu incredere la unul din numerele de telefon afisate la datele de contact .

Mediator Petru Mustateanu – Bucuresti 2014

(Visited 34 times, 17 visits today)

Sigur va mai intereaza si :

  • Cum incepe medierea ?Cum incepe medierea ? Dincolo de teorie, medierea are şi o parte practica, direct aplicabila. Menirea unei reviste de specialitate este şi aceea de a oferi practicienilor din domeniul medierii, instrumente […]
  • Declararea informarii asupra medierii ca fiind neconstitutionalaDeclararea informarii asupra medierii ca fiind neconstitutionala Parerile vizavi de decizia CCR legata de procedura de informare asupra medierii sunt, dupa cum era de asteptat, impartite. Pe de o parte avocatii cu experienta considera ca prevederile […]
  • Ce aşteptăm de la mediator ?Ce aşteptăm de la mediator ? În ultimii ani, a devenit posibil ca un conflict, înainte de a ajunge în Instanţă sau chiar în timpul procesului aflat pe rol, să poată fi abordat şi prin altă formă de soluţionare, […]
  • De ce este necesară și utilă ”data certă” pe acordul de mediere?De ce este necesară și utilă ”data certă” pe acordul de mediere? Mediator Asofronie Constantin Mulți mediatori și-au exprimat în multe luari de poziție dorința ca acordul de mediere să aibe caracter executoriu și au primit explicații pretinente, cred, […]
  • Ce valoare are acordul de mediere ?Ce valoare are acordul de mediere ? Medierea, după cum se ştie, are ca scop găsirea de către părţi a unei soluţii viabile şi valabile, reciproc mulţumitoare şi satisfăcătoare pentru ele. Soluţia gasită şi agreată de către […]