Se modifica, iarasi, legea medierii ?

Modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 are ca scop sprijinul mediatorilor publici si clarificarea anumitor aspecte lasate ambigue in formatul actual al Legii nr.192/2006.

In actul normativ de baza nu se vorbeste despre diferite sisteme institutionale in care ar trebui introdusa meseria de mediator public, precum si gestionarea prin mediere a conflictelor de contencios administrativ sau litigii de munca intre angajator public/privat si angajat/functionar.

Propunerile de modificare au rolul de a simplifica procedura medierii, avand la baza urmatoarele argumente :

– de a facilita accesul la mediere publica a diferitelor categorii de functionari publici ce desfasoara activitati sa spunem de mediere a conflictelor in sectorul de activitate respectiv;
– de a stabil’ noi competente de mediere publica si de a stabili un cadru juridic si institutional prin care medierea sa aiba un caracter prealabil proceselor judecatoresti;

Introducerea conceptului de mediere in cazul conflictelor din administratia publica centrala si locala, in cazul in care una dintre parti – angajator public versus angajat sau autoritate publica versus prestator de servicii private invoca existenta unui prejudiciu ca urmare a conflictelor existente privind contractele individuale de munca, nerespectarii drepturilor sau obligatiilor uneia dintre parti §i alte elemente din domeniul Codului Muncii, a achizitionarii unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectarii clauzelor contractuale on a garantiilor acordate.

Argumentele de mai sus au fost luate in condiderare  la initierea propunerii legislative pentru modificarea si completarea Legii nr.192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, pe care o propunem spre dezbatere si aprobare celor doua Camere ale Parlamentului.

Deputat PNL de Suceava
Stefan-Alexandru Baisanu

Sursa:http://e-juridic.manager.ro/articole/mediatorul-public:-domenii-de-activitate-11389.html

(Visited 22 times, 9 visits today)

Sigur va mai intereaza si :