Uniunea Europeana Vrea Mediere Functionala

Tabloul de bord european privind sistemele judiciare din UE: Comisia Europeană extinde domeniul de aplicare al analizei sale privind sistemele judiciare ale statelor membre

Comisia Europeană a prezentat astăzi un nou instrument comparativ pentru promovarea unor sisteme judiciare eficace în Uniunea Europeană și, prin urmare, pentru consolidarea creșterii economice. „Tabloul de bord european privind sistemele judiciare” va oferi date obiective, fiabile și comparabile privind funcționarea sistemelor judiciare din cele 27 de state membre ale UE. Îmbunătățirea calității, independenței și eficienței sistemelor judiciare face deja parte din procesul de coordonare a politicilor economice ale UE din cadrul semestrului european, care vizează punerea bazelor pentru revenirea la creștere economică și crearea de locuri de muncă.

„Atractivitatea unei țări pentru atragerea investițiilor și desfășurarea de activități economice este, fără îndoială, stimulată de existența unui sistem judiciar independent și eficient”, a declarat vicepreședintele Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție. „Acesta este motivul pentru care este important ca hotărârile judecătorești să fie predictibile, să fie pronunțate în timp util și să aibă caracter executoriu, precum și cel pentru care reformele judiciare naționale au devenit o importantă componentă structurală a strategiei economice a UE. Noul tabloul de bord european privind sistemele judiciare va acționa ca un sistem de avertizare timpurie, sprijinind UE și statele sale membre în eforturile acestora privind un grad sporit de eficacitate a sistemului judiciar în serviciul cetățenilor noștri și al întreprinderilor noastre.”

Olli Rehn, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisarul pentru afaceri economice și monetare și moneda euro, a declarat: „O justiție de bună calitate, independentă și eficientă este esențială pentru un mediu de afaceri favorabil creșterii. Noul tablou de bord va sprijini statele membre în consolidarea sistemelor judiciare naționale, sporind eforturile acestora de stimulare a investițiilor și de creare de locuri de muncă.”

Sistemele judiciare eficace sunt esențiale pentru creșterea economică: încrederea în respectarea pe deplin a statului de drept asigură, în mod direct, încrederea necesară pentru realizarea de investiții. În plus, având în vedere că instanțele naționale joacă un rol esențial în respectarea dreptului UE, eficacitatea sistemelor judiciare naționale este, de asemenea, fundamentală pentru Continue reading “Uniunea Europeana Vrea Mediere Functionala” »