Remiterea de datorie prin mediere

Remiterea de datorie este un mod voluntar de stingere a obligatiei care consta in renuntarea creditorului, cu consimtamantul debitorului, la dreptul sau de creanta. Remiterea, conditiile remiteri, stabilirea remiterii partiale sau totale a datoriei se pot stabili in cadrul procedurii de mediere. 
Remiterea de datorie este reglementata in Noul Cod civil in art. 1629-1633.
Remiterea de datorie presupune consimtamantul debitorului, deci este un acord/contract care se poate incheia intr-un birou de mediator . In situatia in care debitorul nu este de acord, poate sa apeleze la procedura ofertei reale de plata si remiterea de datorie nu este valida.
In cadrul medierii se stabileste daca remiterea este  cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, expresa sau tacita.
Remiterea de datorie poate opera pentru o parte din datorie, caz in care este o remitere partiala sau pentru intreaga datorie, iar in acest caz este o remitere totala. Partile sunt libere sa stabilieasca in mediere nivelul remiterii .
Noul Cod civil nu prevede o forma obligatorie a acestei remiteri de datorie si poate fi probata prin orice mijloc de proba scrisa ex acord de mediere .
Art. 1499 introduce posibilitatea dovedirii platii prin orice mijloc, desi este un act juridic, iar anterior Noului Cod civil, doar pentru sume sub 250 lei se putea apela la probarea prin alte mijloace decat inscrisuri. 
Din coroborarea celor doua temeiuri de drept, art. 1631 si art. 1499, se pastreaza prezumtiile din Codul Civil anterior referitoare la remiterea de datorie. Astfel, se mentin doua prezumtii ale remiterii de datorie:
a. daca creditorul remite voluntar conform conditiilor stabilite in mediere debitorului inscrisul original constatator al creantei , iar acesta este un acord de mediere ca si inscris sub semnatura privata;
b. daca creditorul remite voluntar debitorului inscrisul original constatator al creantei, dar acesta este o hotarare judecatoreasca investita cu formula executorie (sau o copie a acesteia) sau un alt act autentic.
Bineinteles, remiterea inscrisului trebuie sa fie voluntara, negociata in mediere si nu prin violenta sau inselaciune.