Medierea in cauze de natura penala

In cazurile in care legea prevede ca cercetarea penala se face doar in urma depunerii unei plangeri penale, iar retregerea acestei plangeri penale aduce cu sine incetarea cercetarii penale, se poate utiliza medierea pentru a obtine concilirea persoanelor.

Atat partea vatamata, dar mai ales partea invinuita pot sa apeleze la mediator pentru a media negocierea retragerii plangerii penale deja depusa de partea vatamata.
La fel, persoana care este invinuita poate sa negocieze in prezenta mediatorului renuntarea la depunerea unei plangeri, daca partea vatamata inca nu a depus-o.

Retragerea plangerilor penale prin mediere
In cazul infractiunilor pentru care punerea in miscare a actiunii penale este conditionata de introducerea unei plangeri prealabile de catre persoana vatamata, conform legii, retragerea acesteia are ca efect inlaturarea raspunderii penale.
Retragerea plangerii se poate face pe tot parcursul procesului, insa inainte de pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive.
Este necesar ca retragerea plangerii sa fie totala (adica sa vizeze atat latura penala, cat si latura civila a cauzei) si neconditionata ( nu produce efecte sub conditia unor reparatii civile sau conduita pozitiva ulterioara ).
De asemenea, daca plangerea este indreptata impotriva mai multe persoane, retragerea plangerii este necesar sa fie facuta fata de toate aceste persoane, altfel cei fata de care nu s-a retras plangerea sunt in continuare judecati penal. La fel, daca plangerea penala a fost depusa de mai multe persoane, privind acelasi lucru, ea trebuie sa fie retrasa de toate persoanele, pentru isi produce efectul.
Retragerea plangerii prealabile constituie o cauza de impiedicare a punerii in miscare sau a executarii actiunii penale. Prin urmare, se dispune incetarea urmaririi penale in cursul urmaririi penale si incetarea procesului penal in cursul judecatii.
Retragerea plangerii penale are efecte irevocabile. adica odata retrasa plangerea, nu mai poate fi depusa o alta in aceeasi cauza.
Cum se face, concret, retragerea plangerii penale si incetarea procesului penal prin mediere?
Persoanele implicate in litigiu ajung la mediator. In urma medierii, se poate ajunge la un acord de mediere. Acordul de mediere va exprima clar vointa persoanei care a depus reclamatia de a renunta la aceasta reclamatie.
Acordul de mediere este trimis de mediator catre tribunal. Instanta va lua act de acordul de mediere si ii va verifica temeiul. Pentru infractiunile pentru care legea prevede incetarea urmaririi penale in cazul retragerii plangerii, procesul se va incheia.
Medierea in cauze penale care de deschid din oficiu, fara plangere prealabila.
Sunt si cazuri penale din categoria celor care se pot media, dar in care urmarirea penala se face din oficiu, fara a fi depusa o plangere prealabila.
Si in acest caz, dupa inceperea procesului verbal, poate avea loc concilierea persoanelor, dupa pasii de mai sus.
Mediatorul va trimite instantei acordul de mediere, si procesul penal va inceta.
Pe durata medierii, procesul se suspenda.

Evitarea depunerii unei plangeri penale Continue reading “Medierea in cauze de natura penala” »