Informare despre mediere obligatorie Bucuresti

Informare mediere obligatorie Bucuresti

Principiul informarii prealabile este rezultanta necesitatii ca procedura si modul de actiune al mediatorului sa fie cunoscute in prealabil de parti fiind efectul primei mari tehnici folosite in mediere, respectiv construirea increderii in mediere si in mediator. Aceasta tehnica guverneaza activitatea mediatorului de la primul contact cu oricare din parti si pana la finalul medierii.

Fiind o etapa prealabila incheierii contractului de mediere pricipiul voluntariatului nu este afectat părţile ramanand libere dupa informarea primita in mod gratuit sa decida in cunostinta de cauza daca adera la rezolvarea conflictului pe aceasta cale.

Ca efect al noilor reglementari in materie principiul informarii prealabile a fost consacrat ca obligatie legala pentru persoanele interesate inainte de a apela la inastanta de judecata, dar si ca obligatie legala si profesionala pentru mediatori.

DEFINITIE:

Informarea gratuita cu privire la mediere si avantajele acesteia reprezinta etapa prealabila incercarii de rezolvare pe cale amiabila a diferendului dintre parti prin care mediatorul, persoana special instruita in acest scop, in conditii de neutralitate, impartialiate si confidentialitate, comunica in mod direct participantilor informatiile necesare cu scopul ca acestea in deplina cunostinta de cauza sa poata decide sa incerce stingerea conflictului cu ajutorul medierii.

Principiul enuntat mai sus determina continutul informarii cu privire la mediere, iar elementele ce trebuie atinse in prezentare sunt obligatorii si vor viza: definitia medierii si principiile acesteia (cu accent pe autodeterminarea partilor), rolul mediatorului, drepturile si obligatiile partilor, avantajele medierii, efectele juridice ale acordului de mediere cu accent pe posibilitatea obtinerii pe cale necontencioasa a unei hotarari de expedient si a posibilitatii autentificarii prin intermediul notarului public.
MODUL DE EFECTUARE A INFORMARII Continue reading “Informare despre mediere obligatorie Bucuresti” »