Mediator cu recomandari ?

 Zemanta Related Posts ThumbnailMedierea este un proces care funcționează numai atunci când toate părțile consimt să participe la rezolvarea disputei în acest mod.

Consensul părților cu privire la persoana mediatorului aptă să ocupe scaunul neutru în mediere, este prima decizie importantă luată în comun de părți, în favoarea medierii cazului.

Fie că optează direct pentru mediere ca expresie a propriei voințe, fie că preocuparea găsirii unui mediator este pentru împlinirea cerinței legale privind  informarea obligatorie, pentru mulți, găsirea și selectarea mediatorului potrivit, nu pare a fi un lucru de ”dat cu banul”.

Pe măsură ce cultura și practica medierii se dezvoltă, iar oamenii conștientizează valoarea adăugată de mediere vieții lor, aceștia încep să manifeste exigențe crescânde în referirea propriului caz unuia sau altuia dintre mediatori. Alegerea mediatorului devine, astfel, o chestiune importantă și complexă pentru părți și contează la fel de mult ca alegerea specialiștilor sau profesioniștilor din orice alt domeniu de interes.

Criteriile de selectare a mediatorului pot fi foarte variate, funcție de dispută, personalitatea părților și complexitatea cazului.  Părțile pot căuta în mediator un nivel înalt de aptitudini și abilități multiple, experiență, competență tehnică sau inteligență emoțională. Desigur, clientul care tocmai l-a preferat pe mediator extrăgându-l din listele oficiale de mediatori, nu îl cunoaște încă sau are idei vagi din descrieri sau referințe, ce se cer confirmate.

Medierea, fiind definită deseori mai mult ca o formă de artă decât o știință, dă șansa mediatorului de a comunica vibrațional cu părțile, chiar de la debutul interacțiunii, în contextul informării și echipării acestora cu tot ceea ce este util și nevoie să cunoască despre mediere.

Întrucât informarea părților nu este un scop în sine, ci Continue reading “Mediator cu recomandari ?” »