Tabloul mediatorilor 2014

Lista mediatorilor autorizati a fost actualizata recent, conform unei hotarari a Consiliului de Mediere (CM), care a intrat in vigoare. In plus, la sfarsitul lunii decembrie, au fost adaugate noi condii pentru a fi mediator.
Tabloul mediatorilor autorizati, intocmit de Consiliul de Mediere, a fost actualizat, potrivit Hotararii Consiliului de Mediere nr. 5563/2013, care a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 77 din 31 ianuarie 2014, cand a intrat in vigoare.
Astfel, in anul 2013, Tabloul mediatorilor autorizati cuprinde doua sectiuni:
 • mediatorii autorizati care indeplinesc conditiile prevazute de art. 23 si 24 din Legea nr. 192/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • mediatorii suspendati, mediatorii fara forma de exercitare a profesiei si mediatorii autorizati care nu indeplinesc conditiile prevazute de art. 23 si 24 din Legea nr. 192/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru desfasurarea activitatii de mediator.
Prin Legea nr. 192/2006 se stabileste ca in desfasurarea activitatii sale, mediatorul autorizat este obligat sa tina arhiva si registre proprii, precum si o evidenta financiar-contabila. In plus, mediatorii se constituie in asociatii profesionale locale si nationale, avand drept scop reprezentarea intereselor profesionale si protejarea statutului lor, si pot adera la asociatii profesionale internationale in conditiile legii.
Pentru a sti exact cu care mediator puteti colabora, puteti consulta Tabloul recent publicat aici.
Au aparut noi conditii pentru a fi mediator 2014
La inceputul lunii ianuarie au intrat in vigoare noi conditii pentru a fi mediator, dupa ce Regulamentul de organizare si functionare a CM, aprobat prin Hotararea CM nr. 5/2007, a fost completat.
Noile conditii pentru a fi mediator au intrat in vigoare la 9 ianuarie 2014, cand a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 13 Hotararea CM nr. 4911/2013.

Astfel, profesia de mediator se exercita numai de catre persoana care a dobandit calitatea de mediator autorizat si care indeplineste ulterior, in mod cumulativ, in fiecare an calendaristic, urmatoarele conditii:

 • nu are inscrise in cazierul judiciar mentiuni cu privire la infractiuni care il fac incompatibil cu profesia de mediator, proband astfel ca se bucura de incredere, stima si respect in comunitate; dovada se va face prin cazier judiciar in termen de valabilitate la data depunerii la Consiliul de mediere sau declaratie pe propria raspundere ca nu are inscrise mentiuni in cazierul judiciar;
 • este inscris in Tabloul mediatorilor, intocmit de Consiliul de mediere si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, este activ ca forma de exercitare a profesiei si a platit taxa profesionala, in cuantumul stabilit si perceput de Consiliul de mediere;
 • este membru al unei asociatii profesionale de mediatori inscrisa in Registrul asociatiilor profesionale in domeniul medierii, dovedit prin adeverinta la zi eliberata de asociatia profesionala respectiva;
 • a acumulat numarul anual de puncte profesionale, stabilit de Consiliul de mediere, prin oricare din modalitatile reglementate de Consiliul de mediere
In plus, documentele atestand indeplinirea conditiilor de mai sus trebuie depuse, in original, pana la data de 31 martie a anului calendaristic urmator celui pentru care se face dovada, conform Hotararii CM nr. 4911/2013.
Potrivit Hotararii CM nr. 5/2007, prin mediator autorizat se intelege persoana care indeplineste conditiile prevazute la art 7 si art. 8 alin. (1) din Lege si care isi declara o forma de exercitare a profesiei prevazuta la art. 22 din Lege,avizata de Consiliu.
Mai exact, la art 7, se mentioneaza ca lucrarile Consiliului sunt pregatite de o comisie cu activitate permanenta, denumita in continuare Comisia permanenta, formata din 5 membri desemnati de Consiliu dintre membrii sai pentru o perioada de 2 ani, iar pesedintele si vicepresedintele sunt membri de drept ai Comisiei permanente. In plus, pentru activitatea depusa, membrii Comisiei permanente au dreptul la o indemnizatie lunara in cuantum prevazut prin bugetul anual de venituri si cheltuieli aprobat prin hotarare a Consiliului.
De asemenea, la art. 8, alin 1, se mentioneaza ca in structura Consiliului functioneaza un secretariat tehnic, a carui organigrama este propusa de presedinte si aprobata de membrii Consiliului reuniti in sedinta.
In plus, conform art 22 din Regulamentul de organizare si functionare a CM, presedintele coordoneaza intreaga activitate executiva a Consiliului, avand urmatoarele atributii:
 • a) supravegheaza si raspunde de ducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului;
 • b) reprezinta Consiliul in relatiile cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate;
 • c) incheie conventii, acorduri si contracte in numele Consiliului, cu autorizarea prealabila a acestuia;
 • d) semneaza actele Consiliului si ale Comisiei permanente;
 • e) convoaca si conduce sedintele Consiliului si ale Comisiei permanente;
 • f) coordoneaza activitatea Consiliului;
 • g) coordoneaza activitatea Secretariatului tehnic;
 • h) este ordonator de credite;
 • i) propune membrilor Consiliului spre aprobare organigrama Secretariatului tehnic, proiectul de buget de venituri si cheltuieli si raportul executiei bugetare anuale;
 • j) colaboreaza cu vicepresedintele in toata activitatea sa;
 • k) prezinta Consiliului periodic un raport de activitate si informeaza Consiliul cu privire la activitatea institutiei si a Comisiei permanente desfasurata intre sedintele acestuia;
 • l) raspunde de organizarea si buna functionarea a Secretariatului tehnic al Consiliului;
 • m) indeplineste orice alte atributii prevazute de Lege, prezentul regulament si de hotararile Consiliului.
Potrivit Hotararii CM nr. 5/2007, mediatorul autorizat trebuie sa fie inscris in Tabloul mediatorilor, dupa ce face dovada inscrierii intr-o asociatie profesionala.
In plus, nicio organizatie sau asociatie nu poate pretinde exclusivitate in vreun domeniu ce priveste activitatile de mediere si control al medierii.
Mai mult, calitatea de membru al unei asociatii profesionale in domeniul medierii se dobandeste exclusiv prin exprimarea prealabila, in scris, a consimtamantului expres dat de asociatia profesionala in acest sens, in urma unei solicitari adresate respectivei asociatii profesionale, conform Regulamentului de organizare si functionare a CM.
Si Standarul de formare a mediatorului a fost modificat
De la sfarsitul lunii decembrie, a fost completat si Standardul de formare a mediatorului, aprobat prin Hotararea CM nr. 12/2007.
Astfel, conform Hotararii CM nr. 5315/2013, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 831 din 24 decembrie 2013, programele de formare initiala si de formare continua in domeniul medierii reprezinta formare profesionala a adultilor, in conformitate cu art. 9 din Lege.
Pe langa aceasta regula, formarea profesionala a mediatorilor se asigura prin organizarea de cursuri de catre furnizori de formare autorizati conform legislatiei in materia formarii profesionale a adultilor si de catre institutiile de invatamant superior acreditate, potrivit Standardului de formare a mediatorului.
De asemenea, in toate cazurile, formarea profesionala trebuie sa asigure dobandirea competentelor profesionale prevazute de Standardul ocupational al mediatorului, prin organizarea de cursuri de specialitate.
Sursa:http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_36072/Tabloul-mediatorilor-publicat-Care-sunt-mediatorii-autorizati-in-2014.html#axzz2sSznGL7A

Daca vreti sa aflati mai multe despre mediere, va recomandam sa rasfoiti acest site sau sa sunati cu incredere la unul din numerele de telefon afisate la datele de contact  .

Mediator Petru Mustateanu – Bucuresti 2014

(Visited 12 times, 6 visits today)

Sigur va mai intereaza si :