Noutăţi despre la medierea în materie penală

Medierea este procedura cea mai modernă şi avantajoasă de rezolvare a conflictelor, prin comparaţie cu procesul clasic, într-o instanţă de judecată. Alegând procedura medierii, oamenii pot evita un proces în instanţă , care poate fi consumator de timp şi resurse financiare importante. Persoanele care aleg să-şi soluţioneze prin mediere probelemele, beneficiază de confidenţialitate, de un cadru privat, informal, şi fac economii semnificative, evită stresul emoţional, îşi pot menţine, salva şi chiar îmbunătăţi relaţiile.

Prin mediere pot fi soluţionate conflicte/litigii civile, de familie, comerciale, penale, de muncă, asigurări etc. divorţ, partaj, succesiune, pensie de întreţinere minor, plan parental

Grăniţuire, partaj sussesoral, recuperare creanţe, malpraxis, sunt doar câteva dintre litigiile cu care oamenii pot veni în procedura medierii, la mediator şi cu care nu trebuie să meargă neapărat în instanţă.

De la data de 1 februarie 2014 două noi coduri au intrat în vigoare, respectiv Noul Cod penal şi Noul Cod de procedură penală.

În legislaţia nou intrată în vigoare, printre serioasele modificări ţi noutăţi, se regăsesc şi o serie de reglementări cu referire la medierea cauzelor penale. 

Dacă în vechiul Cod penal, părţile se puteau împăca pe tot parcursul procesului penal, pe noua legislaţie penală împăcarea între victima unei infracţiuni şi suspect/inculpat se poate face numai până la citirea actului de sesizare a instanţei, şi pentru acele infracţiuni în cazul cărora urmărirea penală are loc din oficiu. Însă retragerea plângerii penale prealabile poate avea loc pe tot parcursul procesului penal, acolo unde legea o prevede, retragerea plângerii poate avea loc deci până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, în acele cazuri unde, pentru punerea în mişcare a acţiunii penale este necesară depunerea unei plângeri prealabile.

Atât împăcarea părţilor cât şi retragerea plângerii prealabile au efect extinctiv al procesului penal, doar că în momente procesuale diferite.

O serie de articole, din Noul Cod de procedură penală şi din Noul Cod penal, descriu posibilitatea şi condiţiile în care inculpatul poate beneficia de neaplicarea unei pedepse sau de amânarea aplicării unei pedepse, de stingerea acţiunii penale sau civile ( art. 7, alin. 2 , C. pr. pen, art. 23, art. 16 , lit. g, art. 80, 83 din Codul penal).

Medierea victimă-inculpat poate preveni sau stinge procesul penal.Atât victima unei infracţiuni, cât şi suspectul/inculpatul, au dreptul de a apela la mediator pe tot parcursul procesului penal , atât în faza de urmărire penală cât şi în faza de judecată. Organele judiciare trebuie să aducă la cunoştinţa părţilor acest drept ( art. 108, 307, 83 din Codul de procedură penală, art 16 şi 23 din noul cod penal, sunt doar câteva dintre prevederile referitoare la medierea în procesul penal.

Acordul de mediere este un impediment la promovarea procesului penal sau continuarea unui proces penal. Aşadar, pentru anumite infracţiuni, considerate simple, care sunt urmarite la plangerea prealabila, se poate încheia acord de mediere, care duce la încetarea procesului penal.

Acum apare o reglementare nouă pe procedura penală, şi anume pentru alte infracţiuni decât cele urmarite de la plângerea prealabilă sau împacare, care sunt sancţionabile de noul Cod penal pana în 7 ani închisoare.

Procurorul, atunci când constată că nu există interes public în promovarea acţiunii penale, poate renunţa la o urmarire penală. Printre condiţiile de stabilire dacă o urmarire are sau nu interes public, este şi aceea de a stabili daca sunt depuse eforturi de către inculpat de a îndrepta lucrurile negative produse de fapta sa, care, de regulă se rezumă la plata prejudiciului.

Daca procurorul ajunge la concluzia că renunţă la urmarirea penală, stabileşte un termen de 9 luni de zile, în care inculpatul trebuie să îndeplineasca obligaţiile asumate prin acordul de mediere.

ART. 16 Noul cod penal:

Cazurile care împiedică punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale

(1) Acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare, iar când a fost pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată dacă:
a) fapta nu există;
b) fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege;
c) nu există probe că o persoană a săvârşit infracţiunea;
d) există o cauză justificativă sau de neimputabilitate;
e) lipseşte plângerea prealabilă, autorizarea sau sesizarea organului competent ori o altă condiţie prevăzută de lege, necesară pentru punerea în mişcare a acţiunii penale;
f) a intervenit amnistia sau prescripţia, decesul suspectului ori al inculpatului persoană fizică sau s-a dispus radierea suspectului ori inculpatului persoană juridică;
g) a fost retrasă plângerea prealabilă, în cazul infracţiunilor pentru care retragerea acesteia înlătură răspunderea penală, a intervenit împăcarea ori a fost încheiat un acord de mediere în condiţiile legii;
h) există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege;
i) există autoritate de lucru judecat;
j) a intervenit un transfer de proceduri cu un alt stat, potrivit legii.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. e) şi j), acţiunea penală poate fi pusă în mişcare ulterior, în condiţiile prevăzute de lege.

ART. 23 Noul cod penal:

Tranzacţia, medierea şi recunoaşterea pretenţiilor civile
(1) În cursul procesului penal, cu privire la pretenţiile civile, inculpatul, partea civilă şi partea responsabilă civilmente pot încheia o tranzacţie sau un acord de mediere, potrivit legii.
(2) Inculpatul, cu acordul părţii responsabile civilmente, poate recunoaşte, în tot sau în parte, pretenţiile părţii civile.
(3) În cazul recunoaşterii pretenţiilor civile, instanţa obligă la despăgubiri în măsura recunoaşterii. Cu privire la pretenţiile civile nerecunoscute pot fi administrate probe.

Este vorba despre repararea răului produs de către făptuitor victimei, şi ideea acestor noi reglementări este de a aduce în prim plan victima , pentru ca aceasta să îşi recupereze prejudiciul produs ca urmare a infracţiunii, şi nu se mai merge pe ideea de pedepsire a a făptuitorului cu orice preţ. Justiţia restaurativă sau reparatorie funcţioneaza cu succes în alte state, iar primele încercări de mplementare şi la noi a acestui tip de justiţie au avut loc cu vreo 10 ani în urmă iar acum, iată că se concretizează chiar în legislaţia penală şi procesual penală.

Victima poate încheia un acord de mediere cu făptuitorul, prin care făptuitorul se obligă la plata unui prejudiciu, la a a-şi cere scuze public, la alte demersuri care compensează răul făcut victimei, iar făptuitorul, prin eforturile lui de reparare a răului produs, poate beneficia de încetarea urmăririi penale, prezentând acordul de mediere procurorului, de încetarea procesului penal, prezentând acordul de mediere judecătorului, de neaplicare unei pedepse, de aplicarea unei pedepse minime, de amânarea aplicării sau executării unei pedepse.

Medierea în materie penală şi nu numai, este un drept al cetăţenilor, al oricărui justiţiabil, părţi ale unui proces de orice natură ar fi şi chiar pe rolul unei instanţe dacă se află deja, iar organele judiciare şi avocaţii acestor părţi au îndatorirea de a-i încunoştiinţa despre acest drept.

Sursa: Ana Cristina Margu, Mediatorhttp://www.ramnic.ro/articole/noutati-cu-privire-la-medierea-n-materie-penala-61464/2014-02-11

Daca vreti sa aflati mai multe despre mediere, va recomandam sa rasfoiti acest site sau sa sunati cu incredere la unul din numerele de telefon afisate la datele de contact .

Mediator Petru Mustateanu – Bucuresti 2014

(Visited 14 times, 5 visits today)

Sigur va mai intereaza si :