Noi prevederi introduse în ROF al Consiliului de mediere

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 13 din data de 9 ianuarie 2014 a fost publicată Hotărârea Consiliului de mediere nr. 4911/2013 privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007.

Prin Hotărârea Consiliului de mediere se introduc în cuprinsul Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului următoarele prevederi:

Profesia de mediator se exercită numai de către persoana care a dobândit calitatea de mediator autorizat şi care îndeplineşte ulterior, în mod cumulativ, în fiecare an calendaristic, următoarele condiţii:
– nu are înscrise în cazierul judiciar menţiuni cu privire la infracţiuni care îl fac incompatibil cu profesia de mediator, probând astfel că se bucură de încredere, stimă şi respect în comunitate; dovada se va face prin cazier judiciar în termen de valabilitate la data depunerii la Consiliul de mediere sau declaraţie pe propria răspundere că nu are înscrise menţiuni în cazierul judiciar;
– este înscris în Tabloul mediatorilor, întocmit de Consiliul de mediere şi publicat în Monitorul Oficial, este activ ca formă de exercitare a profesiei şi a plătit taxa profesională, în cuantumul stabilit şi perceput de Consiliul de mediere;
– este membru al unei asociaţii profesionale de mediatori înscrisă în Registrul asociaţiilor profesionale în domeniul medierii, dovedit prin adeverinţă la zi eliberată de asociaţia profesională respectivă;
– a acumulat numărul anual de puncte profesionale, stabilit de Consiliul de mediere, prin oricare din modalităţile reglementate de Consiliul de mediere.
Documentele atestând îndeplinirea condiţiilor prevăzute mai sus se vor depune în original, până la data de 31 martie a anului calendaristic următor celui pentru care se face dovada.

http://www.juridice.ro/302343/noi-prevederi-introduse-in-rof-al-consiliului-de-mediere.html

(Visited 60 times, 22 visits today)

Sigur va mai intereaza si :

  • Tabloul Mediatorilor BucurestiTabloul Mediatorilor Bucuresti Tabloul Mediatorilor Autorizati a fost actualizat pana la sfarsitul anului 2012, a anuntat, recent, Consiliul de Mediere. Termenul limita initial pentru semnalarea eventualelor erori era […]
  • Justiția română înainte de reforma medierii din anul 2020Justiția română înainte de reforma medierii din anul 2020 Inaintea reformei justitiei bazata pe principiile justitiei restaurative din anul 2020, sistemul de drept al statelor europene era unul haotic, neuniform si neadaptat cerintelor societatii […]
  • Centru de informare privind medierea – BucurestiCentru de informare privind medierea – Bucuresti IREX ROMÂNIA, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) şi Consiliul de Mediere au semnat astăzi un acord de colaborare care va facilita […]
  • AVOCATUL ESTE MEDIATOR ?AVOCATUL ESTE MEDIATOR ? Arhitectul consensului nu este avocatul! El este un maestru al protejării juridice a propriului client. Prin orice mijloace legale, cu toată ființa sa. Dar...în detrimentul și împotriva […]
  • Act normativ privind statutul profesiei de mediatorAct normativ privind statutul profesiei de mediator Pe site-ul Consiliului de Mediere a fost postat un proiect de statut al profesiei de mediator. Consiliul adreseaza rugamintea tuturor mediatorilor si Asociatiilor profesionale din domeniul […]