Medierea si notarii publici

Guvernul a adoptat, la propunerea Ministerului Justitiei, proiectul de modificare a Legii 36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale.

Noua lege elimina conditia cetateniei romane pentru accesul in profesie, putand deveni notar public orice persoana care are cetatenie romana sau cetatenia unui alt stat UE, al Spatiului Economic European.

De asemenea, actul normativ urmareste consolidarea integritatii profesiei, prin modificarea dispozitiilor referitoare la incompatibilitatile stabilite pentru notarii publici, si largirea sferei raspunderii disciplinare, prin introducerea de noi abateri disciplinare pentru notari.

Mai mult, daca un notar isi pierde buna reputatie, conform noii legi, acesta isi poate pierde functia. Iar limita de varsta pentru exercitarea meseriei de notar a fost stabilita la 70 de ani, cu posibilitatea prelungirii in anumite conditii.

Totodata medierea si acordul de mediere se regasesc in noua lege armonizandu-se astfel legislatia necesara pentru a permite functionarea in bune conditii a celor doua profesii.

Textul de lege in care mediatorii pot gasi precizarile legislative cu privire la mediere este urmatorul :

57. La articolul 44, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Inscrisurile redactate de parti, de reprezentantii lor legali sau conventionali ori, dupa caz, acordurile de mediere vor fi verificate cu privire la indeplinirea conditiilor de fond si forma, notarul public putandu-le aduce modificarile si completarile corespunzatoare, cu acordul partilor.”

58. La articolul 44, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:

“(2^1) Pentru autentificarea unui acord de mediere, partile din acord se prezinta personal sau prin reprezentant legal ori prin reprezentant conventional in baza unei procuri autentice, in vederea semnarii in fata notarului public si indeplinirii tuturor conditiilor de fond si de forma prevazute de lege.”

Mediator Petru Mustateanu  Bucuresti 2012

(Visited 29 times, 3 visits today)

Sigur va mai intereaza si :

  • Consultanta in mediere pentru firme, societati comerciale si companiiConsultanta in mediere pentru firme, societati comerciale si companii Asa cum stim, din  ianuarie 2013 intalnirea cu un mediator va fi obligatorie inaintea unui proces, iar firmele, societatile comerciale si companiile vor avea nevoie de sprijin de […]
  • MediereaMedierea Medierea este o forma alternativa de rezolvare a disputelor între doua sau mai multe parti ce doresc sa ajunga la o întelegere, cu ajutorul unei terte persoane, specializate în calitate de […]
  • Mediator in penal BucurestiMediator in penal Bucuresti Medierea poate fi solutia oricarui tip de conflict, chiar si a unuia de natura penala. Pe scurt, medierea in penal presupune introducerea in mediere a doua  sau mai multe parti dintre care […]
  • Retragerea plangerii penale prin procedura medieriiRetragerea plangerii penale prin procedura medierii Retragerea plangerii prealabile prin procedura medierii este prevazuta in cap. III, t. VII, art. 131, alin. 2, C. pen., partea generala, cauza de inlaturare a raspunderii penale. Conform […]
  • Ce fac atunci cand merg la mediator ?Ce fac atunci cand merg la mediator ? Medierea este explicata pe site-urile de specialitate in fel si chip, analizata in lege si in aplicarea ei pana la virgula, dezbatuta in antiteza cu justitia clasica si promovata dupa […]