Medierea & Mediatorul

Deşi am mai vorbit despre mediator, ca profesionist apt să faciliteze negocierea, dialogul, comunicarea dintre părţi, am sentimentul că trebuie să mai adaug câte ceva despre mediator şi ce presupune munca lui. În primul rând, cred că oamenii ar trebuie să ştie lucrurile esenţiale despre mediere şi mediator, anume faptul că el este o persoană calificată în soluţionarea conflictelor dintre persoanele fizice sau juridice, fiind un terţ faţă de conflict, şi fiind ţinut de o serie de principii precum neutralitatea, imparţialitatea şi confdenţialitatea, principii care îl călăuzesc în munca sa.

Pe mediator îl poţi găsi în biroul său, şi nu la instanţa de judecată. Sau, dacă ar fi să ne imaginăm o clădire unde oamenii vin să-şi soluţioneze litigiile, să ne imaginăm că oamenii pătrund pe uşa acestei clădiri şi dau de un coridor lung şi îngust. De-a lungul acestui coloar, există două uşi . Pe prima uşă scrie,, justiţie,, cu litere mari, iar pe uşa următoare, situată la cealălalt capăt al culoarului, stă scris, cu litere mai modeste „mediere”. Oamnii aleg să intre adesea pe prima dintre uşi, doar pentru că ea este mai în faţă. Să spunem că oamenii care aleg cea de-a doua uşă o fac pentru că au intrat de prea multe ori pe prima uşă şi au regretat , iar alţii pentru că vor să încerce şi calea amiabilă. Alţii , măcar din curiozitate, intră şi ei pe a doua uşă şi întreabă mediatorul dacă disputa lor este pretabilă unei medieri etc., pentru că au auzit despre mediere.

Adesea, telefonul mediatorului sună, iar la celălalt capăt se află un potenţial „consensuabil” care, după ce a intrat pe prima uşă şi a petrecut un timp înăuntru, doreşte să părăsească acea sală şi să-şi soluţioneze litigiul prin mediere.

Revenind, dincolo de pregătirea sa profesională în mediere şi de curusrile de formare profesională continuă, la care orice mediator participă de câteva ori pe an, dincolo de experienţa sa, mai multă sau mai puţină în domeniul medierii conflictelor, mediatorul aduce cu sine în muca sa şi experienţa personală. 

Şi mediatorii au avut parte de-a lungul timpului de conflicte. Conflictele sunt inerente în viaţa noastră, indiferent cât de paşnice firi suntem. Trăim în mijlocul mulţimii, intercaţionăm cu ceilalţi, iar deseori se petrec lucruri ce ne ating în interiorul fiinţei noastre, afectându-ne profund, tulburându-ne echilibrul, răscolind sinele nostru în mod dureros. Ne găsim uneori în mijlocul unui conflict fără a şti de unde a pornit, ce anume l-a declanşat, şi suntem descumpăniţi, daţi peste cap.

Aşadar, ca mediatori, care avem sau ne amintim conflictele care ne-au tulburat existenţa, avem capacitatea de a empatiza cu cei care vin la noi, solicitându-ne sprijinul. Dacă am reuşit sau nu să ne gestionă propriile conflicte, este mai puţin important, cu adevărat benefic pentru părţi este faptul că putem recunoaşte confictul, ca fiindu-ne familiar, auzindu-i vocea cu tonalităţile ei apte să tulbure liniştea şi echilibrul unui om.

Cu permisiunea părţilor angajate în dispută, care ne onorează cu încrederea dumnealor, pătrundem în miezul poveştilor, al problemelor care ne sunt împărtăşite, şi încercăm împreună să reparăm ceea ce nu mai funcţionează, să navigăm împreună prin acele ape tulburi, până ajungem la liman, sau, în cazuri mai fericite, să limpezim apele, să aducem mai aproape limanul , să reparăm cu mâinile goale lumea, pentru că ştim că merită orice efort pentru a aduce pacea în sufetele clienţilor noştri.
Este cert că pătrundem pe un domeniu privat, cel al conflictelor interpersonale, intergrupale etc., însă doar pentru că mediatorul este învestit cu deplină încredere de către părţi.

Odată pătrunşi pe acest domeniu privat, folosim toate resursele noastre, ştiinţa, priceperea, empatia, pentru ca părţile măcar să să se detaşeze de poziţiile lor iniţiale, să admită şi alte puncte de vedere, să se conecteze, să îşi imagineze şi alte moduri de a-şi împărţi resursele.

Conectarea părţilor, într-un fel de umanitate comună, reprezintă deja un pas uriaş, o depăşire a unor graniţe, înspre o altă lume, care oferă noi perspective.

Ca mediatori, avem nevoie de calităţi şi abilităţi esenţiale ,care nu se dobândesc doar la şcoală, ci există şi nativ. Caracterul pacificator s-ar putea spune că defineşte mediatorul, pentru că el, conform unei zicale din popor, trebuie să împace şi capra şi varza. Ori acest lucru îl poate realiza atunci când este un bun ascultător, când este şi un bun interpret al indiciilor nonverbal, când are o gândire creativă, non-lineară, când este răbdător şi intuieşte că dincolo de chestiunea disputetei care este dezvăluită, adusă la suprafaţă, mediatorul poate vedea şi în adâncul conflictului.

Conflictul, cum se spune, este asemenea unui iceberg, astfel că doar o parte a lui poate fi observată, fără a se putea şti, fără a cerceta, cât din dimensiunea lui se găseşte în apă.

D. A. Hoffman, povestea într-un articol cum un coleg, fost avocat şi actual mediator, descria facultatea de drept ca fiind un proces prin care emnisfera stângă a creierului înconjoară emnisfera dreaptă şi o,,mănâncă,, Practicarea medierii, după cum afirma distinsul domn, a avut darul de a-i repune în funcţiune emnisfera dreaptă a creierului ,adică acel loc unde prosperă gândirea creativă. Cu alte cuvinte, a avut loc un proces de reinstalare a echilibrului între cele două emnisfere, foarte necesară pentru reuşita în domeniul medierii conflictelor, pentru că medierea reprezintă o profesie multidimensională, necesitând nu doar logică, ci şi creativitate.

După cum spunea A. Enstein, dacă logica te duce din punctul A în punctul B, creativitatea te poate duce oriunde.

Medierea este o artă, după cum se spune, aşa cum este şi dreptul. Dacă procesul judiciar poate fi asemuit cu o sală de teatru, cu personaje şi public, procesul de mediere, dimpotrivă, este unul nepublic, privat, într-un spaţiu sigur unde se află doar mediatorul şi părţile, care încearcă împreună să creeze, într-o atmosferă armonioasă, liniştită, sigură, căi spre înţelegere şi pace.

Mediatorul încurajează părţile să-şi exprime emoţiile, însă suprimându-şi propriile emoţii, fiind nevoit să fie concomitent atât implicat, cât şi detaşat, imparţial, neutru , pentru că etica profesională i-o cere. Mediatorul, de altfel, are parte şi trebuie să facă faţă multor paradoxuri, tensiuni, munca sa , deşi este una plăcută, nobilă, nu se poate spune că nu este şi dificilă.

Aşa cum afirmă D. A. Hoffman într-un articol publicat în revista Baroului American, Dispute Resolution Magazine, în pofida dorinţei noastre de ordine, raţionalitate şi logică, mediatorii, şi în special cei care au studiat dreptul şi au suferit o atrofiere a emnisferei drepte a creierului (desigur că aceasta este o glumă sau, dacă doriţi, o exagerare, fără a fi lipsită totuşi de un sâmbure de adevăr) pe vremea când studiau dreptul, trebuie să ne acomodăm cu elemente misterioase, ireconcialiabile, ambigue şi paradoxale din munca noastră. Cu alte cuvinte, să avem destulă toleranţă la paradox şi ambiguitate.

Mediatorul provine din diverse alte profesii practicate anterior deciziei sale de a deveni mediator, însă, o mare pondere în rândul profesiei noastre o au cei care sunt jurişti de profesie. Sunt şi jurist, iar la început de drum în medierea conflictelor, realizam dificultatea delimitării dreptului de ceea ce aveam să fac mai departe, adică să ajut oamenii să-şi rezolve amiabil conflictele. Dificultatea constă în aceea că, în calitate de mediator, trebuie să ajuţi părţile să conlucreze, să conştientizeze nevoile lor reciproce.

Să poţi face faţă a conduce un proces bazat pe colaborarea părţilor, şi să ştii că ambele părţi trebuie să câştige, că în mediere nu există învingători şi învinşi.

Munca mediatorului, oricât de dificlă ar fi şi chiar dacă încă nu este atât de bine cunoscută , dacă încă nu i se acordă încrederea cuvenită, iar oamenii cunosc încă un singur drum, acela al instanţelor de judecată, este o muncă pasionantă, care oferă satisfacţii, mediatorul se simte împlinit atunci când reuşeşte să mişte lucruile, cât de puţin, este ca şi cum a împărţit din umanitatea sa, iar răsplata este mulţumirea părţilor, câştigul lor.

Anumiţi mediatori se poate spune că sunt cumva specializaţi pe diverse domenii sau tipuri de litigii, pentru că, aşa cum spuneam, ei au fost anterior (ori practică în paralel cu medierea şi o altă profesie) medici, ingineri, profesori, etc. Cu toţii însă sunt licenţiaţi sau chiar dublu licenţiaţi, au mastrate şi doctorate, cu alte cuvinte, tagma mediatorilor este alcătuită dintr-o elită, fiind cu toţii intelectuali, având o vastă pregătire, experienţă.

Considerând că am reuşit să exprim cât de cât ceea ce mi-am propus, închei această descriere, poate un pic prea stufoasă şi oarecum dezordonată, asigurându-vă de faptul că am scris aceste lucruri doar pentru că am convingerea că oamenii care nu au trecut încă pe la mediator, se întreabă, oare ce este mediatorul?
Şi pentru a demitiza cumva unele spuse neconforme cu realitatea despre mediere şi mediatori, doar pentru decredibilizare, din pur interes, din neştiinţă sau orice alt motiv.

Nu uitaţi că ,,Miturile sunt lucruri care nu au existat niciodată, dar care continuă să se întâmple”, aşa cum frumos spunea Michelle LeBaron. Iar, pe final, o întrebare reflexivă: ce este mai important, să ai dreptate sau să cazi de acord?

Ana Cristina Margu, Mediator

Daca vreti sa aflati mai multe despre mediere, va recomandam sa rasfoiti acest site sau sa sunati cu incredere la unul din numerele de telefon afisate la datele de contact .

Mediator Petru Mustateanu – Bucuresti 2014

(Visited 35 times, 15 visits today)

Sigur va mai intereaza si :