Medierea mediatorilor

În ultimii doi-trei ani, lumea juridică sau, mai bine zis, reflectarea acesteia de mass-media a avut câteva regine, printre care şi una surprinzătoare, medierea. Surprinzătoare datorită discrepanţei uriaşe între ceea ce înseamnă medierea ca practică în România şi atenţia pe care o captează, energiile pe care le descătuşează şi interesul pe care îl stârneşte acest subiect.Ceea ce mi-a atras atenţia în mod special sunt scânteile care sar, de prea multe ori, aprinse şi încinse, când acest subiect este tema discuţiei. Am participat la numeroase conferinţe şi seminarii, locale şi internaţionale, pe o varietate de teme legate de litigii şi metode alternative de soluţionare a disputelor. Numai în cazul unor evenimente pe teme de mediere mi-a fost dat să asist la conflicte deschise şi dialoguri ostile între auditoriu şi speakeri sau chiar între aceştia din urmă. De asemenea, cine îndrăzneşte să scrie pe teme de mediere trebuie să aibă nervii tari, pentru că are mari şanse să fie apostrofat. Insistent, vehement, rareori elegant şi aproape niciodată cu argumente juridice.Poate este mult spus, dar acest univers seamănă câteodată cu un butoi de pulbere. De unde atâta tensiune şi vehemenţă în jurul unei bresle care este în faza incipientă, care a depăşit etapa de germene, există, e vizibilă şi trebuie să aibă singură grijă să îşi croiască drumul corespunzător printr-o lume neprietenoasă cu nou-veniţii? Greu de răspuns la întrebare, dar îndrăznesc să afirm că principala cauză o reprezintă prăpastia dintre aşteptări şi realitate. Atunci când cineva îşi imaginează că va merge pe o autostradă cu trei benzi pe sens şi nimereşte pe un drum judeţean, cu toate „calităţile” cunoscute, nu poate să rămână calm şi optimist decât dacă este antrenat corespunzător…Trecând de graniţa României, este interesant de remarcat că, potrivit documentelor oficiale emanând de la organisme abilitate ale Uniunii Europene, principalii factori care influenţează dezvoltarea metodelor alternative de soluţionare a disputelor (şi, în special, medierea) sunt gradul de cunoaştere a acestora de catre justiţiabili, profesionalismul şi specializarea celor care le aplică efectiv (mediatorii, în cazul medierii). Experienţa statelor care au avans chiar şi de câteva zeci de ani faţă de noi arată că medierea se poate dezvolta doar dacă un număr tot mai mare de justiţiabili cunosc şi înţeleg medierea şi avantajele ei şi, după ce o fac, obţin rezultatele urmărite cu ajutorul indispensabil al profesioniştilor eficienţi.Revenind la România, statul nostru a realizat cel mai hotărât pas pe care îl putea face pentru a sprijini medierea. Mult discutata obligativitate de a participa la şedinţa de informare privind medierea înseamnă, din perspectiva pe care o discutăm, obligarea justiţiabilului să cunoască medierea.Dincolo de acest sprijin oferit de lege, ecuaţia rămâne aceeaşi: în fiecare caz în parte, dar şi în general, succesul medierii depinde de justiţiabili şi mediatorul implicaţi.În momentul în care numeroşi justiţiabili vor fi aflat, cei mai mulţi în premieră, ce este medierea şi cum le poate rezolva problema, vor avea surpriza să constate că există şi lupte şi neînţelegeri ale mediatorilor. Luptei celei mai dure – cea purtată cu ignoranţa juridică şi mentalitatea – i se adaugă, în mod nefericit, luptele şi neînţelegerile breslei mediatorilor. Dacă este greu să aduci pe X la mediere, cu atât mai greu va fi atunci când lui X i se va spune ca anumiţi mediatori sunt buni şi alţii nu, că unii sunt specializaţi într-o materie şi alţii nu, etc. Dacă Y are curiozitatea să afle mai multe despre mediere şi constată că cei care îşi fac meseria folosind mănuşi de catifea sunt actorii unor lupte şi conflicte deschise, cu siguranţă nu îşi va înlătura dubiile văzând scânteile de care pomeneam mai sus.Medierea, ca instrument judiciar, şi breasla mediatorilor trebuie să câştige o luptă dificilă: atragerea justiţiabilului către mediere, care presupune numeroase avataruri, enumerate sintetic anterior. În loc să se concentreze pe această luptă, cei care sunt principalii interesaţi de rezultatul ei pozitiv se pierd în alte lupte, fratricide şi iluzorii la acest moment. Trebuie să existe cu adevărat o piaţă, ca să merite sa lupţi pentru cote de piaţă. Iar dacă lupta pentru potenţiale cote de piaţă ameninţă naşterea pieţei înseşi, o geneză pe cât de dificilă pe atât de vulnerabilă, atunci această luptă colaterală trebuie abandonată.Că ne convine sau nu, va mai trece multă vreme până când medierea va ajunge la un nivel de dezvoltare corespunzător intereselor legitime ale tuturor actorilor implicaţi.Până atunci se va rezolva şi episodul „medierea mediatorilor”, care trebuie privit şi înţeles în două registre.Medierea mediatorilor implică necesitatea ca mediatorii să îşi rezolve propriile conflicte şi tensiuni înainte de a da proba profesionismului în raport cu clienţii lor. Şi acesta va fi un examen important, iar promovarea lui va confirma că breasla mediatorilor este pregătită pentru drumul care, chiar şi în lipsa nedoritelor piedici pe care şi le poate pune singură, este lung şi anevoios.Pe de altă parte, medierea mediatorilor presupune şi aflarea răspunsului la întrebarea: „medierea este a mediatorilor?”. Iar când majoritatea va înţelege că răspunsul la această întrebare este nu, şi că, dacă trebuie să aparţină cuiva, acela poate fi numai justiţiabilul, o bună parte din problemele analizate aici vor fi fost rezolvate.

Cosmin Vasile,managing partner, Zamfirescu Racoti & Partners

Daca vreti sa aflati mai multe despre mediere, va recomandam sa rasfoiti acest site sau sa sunati cu incredere la unul din numerele de telefon afisate la datele de contact  .

Mediator Petru Mustateanu – Bucuresti 2013

(Visited 12 times, 4 visits today)

Sigur va mai intereaza si :