Cererea de chemare în judecata în format electronic

mediere partajUnul dintre vectorii principali ai programelor europene privind informatizarea justiției din România, finanțat cu sprijinul consistent al Comisiei Europene, este reprezentat de accesul la justiție prin intermediul serviciilor societății informaționale. NCPC creează un cadru legal solid pentru acest pas foarte important atât pentru justițiabili cât și pentru profesioniști ai dreptului. Informatizarea este principalul drum spre reducerea costurilor în sistemul de justiție.

Conform strategiei privind informatizarea justiției 2013-2017 (document disponibil pe pagina web a Ministerului Justiției) „în cadrul reformei instituţionale a sistemului judiciar, începând cu anul 2005 informatizarea a constituit o prioritate. Astfel, prin HG nr. 543/2005 a fost adoptată strategia de informatizare a sistemului judiciar pentru perioada 2005-2009. Principalele rezultate obținute ca urmare a implementării acestei strategii au fost: dotarea instituţiilor sistemului judiciar cu tehnică de calcul şi licenţe software, dezvoltarea reţelelor LAN şi WAN, dezvoltarea sistemului informatic ECRIS de management al dosarelor la nivelul instanţe şi parchete, dezvoltarea sistemului de arhivare electronică a dosarelor”.

NORME APLICABILE

Conform prevederilor art. 148 alin. 2 NCPC “cererile adresate, personal sau prin reprezentant, instanțelor judecătorești pot fi formulate și prin înscris în formă electronică, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege”, iar aceste condiții sunt cele stipulate prin art. 7 din cadrul Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică „în cazurile în care, potrivit legii, forma scrisă este cerută ca o condiţie de probă sau de validitate a unui act juridic, un înscris în formă electronică îndeplineşte această cerinţă dacă i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.”. Articolul 149 alin. 4 NCPC lămurește și elementul comunicării către partea adversă, stipulând că „în cazul în care cererea a fost comunicată, potrivit legii, prin fax sau prin poştă electronică, grefierul de şedinţă este ţinut să întocmească din oficiu copii de pe cerere, pe cheltuiala părţii care avea această obligaţie. Dispoziţiile art. 154 alin. (6) rămân aplicabile.”.

Conform Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005 privind regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, există și cadrul legal care permite accesul la actele cauzei în format electronic, prin email. Astfel, conform prevederilor art. 128 alin. 1 din HCSM nr. 387/2005 „cererile pentru eliberarea certificatelor se primesc şi se rezolvă de către primul-grefier sau, după caz, de grefierul-şef”, conform alin. 3 „certificatul se verifică şi se semnează de grefierul-şef sau, după caz, de grefierul şef de secţie şi se înmânează petiţionarului, sub luare de semnătură, sau se expediază prin poştă”, iar alin. 7 reține că „dispoziţiile alin. (1)-(6) se aplică în mod corespunzător şi la eliberarea copiilor de pe hotărâri sau de pe alte acte din dosar, termenul de întocmire a acestora fiind de cel mult 3 zile”. Aceste norme se raportează la prevederile art. 94 alin. 2 din cadrul HCSM nr. 387/2005 care rețin: „expedierea corespondenţei se va realiza prin poştă, agent procedural sau curier, prin fax ori e-mail sau prin orice alt mijloc de comunicare ce poate fi identificat şi supravegheat şi care să asigure caracterul oficial al acesteia”.

Este important de menționat că legiuitorul a înțeles să permită inclusiv accesul la informații de interes public în format electronic stipulând prin art. 15 alin. 1 din cadrul HG nr. 123/2002 – normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 544/2001 – că „informaţiile de interes public pot  fi solicitate şi comunicate şi în format electronic”, menționând la alin. 3 că „informaţiile de interes public solicitate în scris, în format electronic, pot fi comunicate prin e-mail sau înregistrate pe dischetă”.

Desigur, rămân aplicabile prevederile art. 148 alin. 2 NCPC, cererile adresate instanței în formă electronică, indiferent de obiectul lor, trebuie să respecte prevederile Legii nr. 455/2001 și să aibă incorporată semnătura electronică extinsă a solicitantului, obligație ce incumbă, în egală măsură, și instanței de judecată – anume aplicarea semnăturii electronice.

Aceste prevederi procedurale reprezintă în anul 2013 un element de normalitate, implementarea lor fiind rezultatul unei investiții de peste 80 de milioane de euro realizată cu sprijinul consistent al Comisiei Europene și un element esențial al MCV.

Sursa: http://www.juridice.ro/265769/cerere-de-chemare-in-judecata-in-forma-electronica-acces-la-actele-cauzei-prin-posta-electronica-norme-aplicabile.htmlRăzvan Nicolae MICUL

Daca vreti sa aflati mai multe despre mediere, va recomandam sa rasfoiti acest site sau sa sunati cu incredere la unul din numerele de telefon afisate la datele de contact .

Mediator Petru Mustateanu – Bucuresti 2013

(Visited 45 times, 18 visits today)

Sigur va mai intereaza si :

  • Recomandare a Comisiei Europene privind Legislația  FamilieiRecomandare a Comisiei Europene privind Legislația Familiei Comisia Europeană privind Legislația Familiei. a fost creată la 1  septembrie 2001 și are, ca obiectiv principal armonizarea dreptului familiei în Europa. Beneficiul major preconizat prin […]
  • Când şi cum se poate recurge la mediere?Când şi cum se poate recurge la mediere? Legea medierii prevede ca părţile pot recurge la mediere în mod voluntar, înainte sau după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, convenind să soluţioneze pe această cale […]
  • Divorțul la mediator – ce avantaje ai Divorțul la mediator – ce avantaje ai -  O căsătorie cu  copii și partaj poate fi desfacută , cu acordul ambilor soți incheiat la mediator, în aproximativ lună.  - La Primărie, taxa de divorț s-a scumpit de 20 de ori, conform […]
  • Medierea obligatorie pentru divorțMedierea obligatorie pentru divorț Divorțul – cazier emoțional Divorțul este una dintre cele mai simple spețe din punct de vedere juridic. Emoțional însă, este una dintre cele mai complicate. Aceasta este opinia pe care […]
  • Medierea, obligatorie pentru soluţionarea litigiilor de muncă sau civileMedierea, obligatorie pentru soluţionarea litigiilor de muncă sau civile Incepand cu 1 august, instantele din România vor respinge o cerere în judecata daca partile nu au mers la mediator.  Sedinta de informare nu costa nimic, însa întâlnirile ulterioare sunt […]