Ordonanța Guvernului privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți

1 Ordonanța Guvernului privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art.1 punct I.9 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanță, CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE Articolul 1 Obiect Prezenta Ordonanță creează cadrul legal, astfel încât, … [Read more…]

CEDO despre medierea obligatorie

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI DECIZIE (un caz In Croatia) STRASBOURG 26 martie 2015 Această decizie va fi definitivă în condiţiile stipulate la articolul 44 paragraful 2 din Convenţie. Poate face obiectul reviziei editoriale3. ,,Reglementarea mijloacelor alternative de soluţionare a litigiilor” . 3. Reglementarea mijloacelor alternative de soluţionare a litigiilor i. Reglementarea mijloacelor alternative de … [Read more…]