Ce avantaje are medierea ?

Medierea este mai puţin stresantă şi costisitoare decât abordarea căii litigioase, cale tradiţională de soluţionare a conflictelor în societatea românească. Bazându‑se pe principiul „ win‑win ”, medierea nu transformă niciuna dintre părţi în învins sau învingător, toţi cei implicaţi având doar de câştigat din mediere.

Medierea în special şi ADR‑ul în general, oferă justiţiabilului posibilitatea de a Citeste mai departe>>

Ce Este Medierea in Cauzele Penale

Medierea poate fi utilizata pentru rezolvarea cauzelor penale care privesc infractiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plangerii prealabile sau impacarea partilor inlatura raspunderea penala. Nici persoana vatamata si nici faptuitorul nu pot fi constransi sa accepte procedura medierii.In cauzele penale medierea trebuie sa se desfasoare astfel incat sa fie garantat dreptul fiecarei parti la asistenta juridica si, daca este cazul, la serviciile unui interpret.Procesul-verbal intocmit potrivit prezentei legi, prin care se inchide procedura medierii , trebuiesa arate daca partile au beneficiat de asistenta unui avocat si de serviciile unui interpret ori, dupacaz, sa mentioneze faptul ca au renuntat expres la acestea.In cazul in care procedura de mediere se desfasoara inaintea inceperii procesului penal si aceastase inchide prin impacarea partilor, persoana vatamata nu mai poate sesiza, pentru aceeasi fapta,organul de urmarire penala sau, dupa caz, instanta de judecata.Daca procedura de mediere a fost declansata in termenul prevazut de lege pentru introducerea plangerii prealabile, acest termen se suspenda pe durata desfasurarii medierii. Daca partile aflatein conflict nu s-au impacat, persoana vatamata poate introduce plangerea prealabila in acelasitermen, care isi va relua cursul de la data intocmirii procesului-verbal de inchidere a proceduriide mediere, socotinduse si timpul scurs inainte de suspendare.In cazul in care medierea se desfasoara dupa inceperea procesului penal, urmarirea penala sau,dupa caz, judecata se suspenda, in temeiul prezentarii de catre parti a contractului de mediere.Suspendarea dureaza pana cand procedura medierii se inchide prin oricare dintre modurile prevazute legea medierii, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnarii contractului de mediere.Mediatorul are obligatia sa comunice organului judiciar o copie de pe procesul-verbal deinchidere a procedurii de mediere.Procesul penal se reia din oficiu, imediat dupa primirea procesului-verbal prin care se constata ca partile nu s-au impacat, sau, daca acesta nu se comunica, la expirarea termenului de 3 luni de ladata semnarii contractului de mediere.Pentru solutionarea cauzelor penale in baza acordului incheiat ca rezultat al medierii, partile suntobligate sa depuna la organul judiciar forma autentica a acordului sau sa se prezinte in fataorganului judiciar pentru a se lua act de vointa acestora.Pentru solutionarea cauzelor penale in baza acordului incheiat ca rezultat al medierii,mediatorul este obligat sa transmita organului judiciar acordul de mediere si procesul –  verbalde incheiere a medierii in original si in format electronic daca partile au ajuns la o intelegere saudoar procesul –  verbal de incheiere a medierii in situatiile prevazute la art. 56 din LegeaMedierii, alin. 1, lit. b-c(art. 56. -(1) Procedura de mediere se inchide, dupa caz: b) prinonstatarea de catre mediator a esuarii medierii; c) prin depunerea contractului de mediere decatre una dintre parti).  Continue reading “Ce Este Medierea in Cauzele Penale” »

Cum incepe medierea ?

Dincolo de teorie, medierea are şi o parte practica, direct aplicabila. Menirea unei reviste de specialitate este şi aceea de a oferi practicienilor din domeniul medierii, instrumente utile în activitatea profesionala.

Fiecare mediator va avea un stil propriu de mediere şi implicit, un model personal al declaraţiei iniţiale. Şcolile de mediere româneşti acordă o importanţă diferită acestui moment din mediere. Mediatorii formaţi de către acestea au viziuni diferite cu privire la rolul şi importanţa acesteia.

Procedura prevede ca, după semnarea contractului de mediere, fără de care medierea nu poate avea loc, mediatorul va începe şedinţa de mediere, fie în ziua semnării contractului, fie la o dată ulterioară.

Declaraţia introductiva (pe scurt, DI) este instrumentul cu care mediatorul deschide procedura de mediere. Rolul acesteia este de a familiariza părţile din mediere cu procedura pe care urmează să o parcurgă împreună. De cele mai multe ori, părţile au informaţii insuficiente despre ce este medierea, care sunt principiile aplicabile, ce drepturi şi obligaţii au, cum se desfăşoară medierea, care este rolul mediatorului, care sunt regulile aplicabile, cum se poate finaliza medierea precum şi cu privire la alte aspecte importante ale procedurii.

Prin intermediul declaraţiei introductive, mediatorul clădeşte încrederea părţilor în procedura medierii şi în mediator, ca specialist neutru şi imparţial.  Rolul acesteia este de a  asigura tranziţia spre discuţiile cu părţile din sesiunea comuna.

Declaraţia mediatorului trebuie adaptată la părţile prezente, nu trebuie sa fie un text memorat şi reprodus mecanic, ci o modalitate eficientă de informare a părţilor cu privire la cadrul în care vor avea loc discuţiile dintre părţi în mediere.

Stabilirea întinderii declaraţiei de început ii revine mediatorului. O expunere prea lungă poate deveni plictisitoare iar o prezentare sumară riscă să nu lămurească părţile despre aspecte esenţiale ale procedurii.

Fiecare mediator va avea propriul model de declaraţie introductivă, neexistând o formulare standard care trebuie reprodusa într-un anumit mod.

Totuşi, se recomandă familiarizarea părţilor cu următoarele aspecte: Continue reading “Cum incepe medierea ?” »

Invitația la mediere și informarea obligatorie

Procedura medierii – care sunt etapele medierii și cine îndeplinește procedura de mediere, potrivit dispozițiilor în vigoare la acest moment.

Tot mai des, în activitatea de zi cu zi, întâlnesc tot mai felurite interpretări ale textelor de lege referitoare la “informarea cu privire la avantajele medierii”, instituită ca obligativitate prin textul art. 2 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator (în continuare Lege, Legea medierii).

Am întâlnit situaţii în care se solicită trimiterea unei invitaţii către cealaltă parte (fără să conteze scopul invitaţiei) doar pentru că se dorește evitarea surprizelor din partea instanţei şi astfel să fie înlăturat riscul respingerii cererii ca inadmisibilă.

Am întâlnit situații în care se solicită mediatorului să trimită o invitaţie la informare, deoarece s-a înţeles că nu poate avea loc ședința de informare decât cu toate părțile prezente. În unele situații se așteaptă ca mediatorul să facă aceste demersuri pe spețele proprii. Alteori, și mai rău am putea spune, se acceptă că trebuie achitate mediatorului unele cheltuieli cu redactare și transmitere a unei invitații, eventual pentru purtarea unei minime corespondențe telefonice sau pe mail, cheltuieli minime ce pleacă de la câteva zeci de lei.

Tot mai des, în aceste situații, nu este luată în calcul activitatea mediatorului, serviciile prestate de el ca profesionist pentru că, în cele mai multe situații, aceste servicii nu sunt dorite, fie pentru că nu există nevoie de ele fie pentru că nu este conștientizată această nevoie. De cele mai multe ori se doreste numai parcurgerea ”procedurii de informare” pentru a se ajunge mai repede la instanță. În cele mai multe din aceste situații, nici mediatorul nu îndrăznește să pună problema unui onorariu serios în condițiile în care nici Ghidul Consiliului de mediere nu clarifică aceste aspecte ci, dimpotrivă, confundă activitatea de informare – activitate eminamente gratuită potrivit dispozitiilor în vigoare, cu etapa de pregătire a medierii – etapa în care mediatorul prestează servicii de mediere și pentru care are tot dreptul să pretindă un onorariu. Continue reading “Invitația la mediere și informarea obligatorie” »

Cum se aplica medierea noii legislații penale ?

Cadrul legal actual al medierii penale în România. Procedura aplicabilă.

 Dacă sub incidenţa vechii legislaţii penale, reprezentanţii Ministerului Public, prin diferite rapoarte şi sesizări publice postate pe site-urile de specialitate cum ar fi just.ro, atrăgeau atenţia asupra creşterii permanente a volumului de activitate raportat la capacitatea reală a instituţiei, cu consecinţa previzibilă a blocării sistemului şi activităţii acesteia, prin numărul excesiv de mare de dosare de soluţionat de fiecare procuror ( în anul 2010 exista un număr de 6 ori mai mare decât în anul 1989 şi dublu faţă de 2004, potrivit sursei citate) solicitau modificări de substanţă ale normelor de procedură care să reglementeze principiul oportunităţii acţiunii penale şi susţineau că prioritatea sistemului judiciar trebuie să fie identificarea de soluţii care să permită limitarea numărului de dosare, iar intervenţia legiuitorului să vizeze cauzele problemei, în condiţiile în care datele statistice demonstrau fără echivoc că evoluţia numărului de dosare nu este însoţită şi de o evoluţie corespunzătoare a infracţionalităţii, sub incidenţa N C.P.Pen., în care principiul oportunităţii este consacrat expres prin art. 7 alin. 2, care prevede că în cazurile şi în condiţiile prevăzute expres de lege, procurorul poate renunţa la exercitarea acţiunii penale dacă, în raport cu elementele concrete ale cauzei, nu există un interes public în realizarea obiectului acesteia.”,, procurorul poate să dispună, potrivit aceleeaşi surse, “ca inculpatul să îndeplinească, într-un termen stabilit, una sau mai multe dintre următoarele obligaţii: Continue reading “Cum se aplica medierea noii legislații penale ?” »

Persoanele arestate au dreptul la un mediator?

Medierea presupune discutarea unui conflict cu toate partile implicate in acel conflict. Fie ca e un conflict de familie (divort, partaj, succesiuni, etc), fie ca e un conflict penal, fie ca e un conflict civil, persoana care este arestata are dreptul la un mediator pentru a vedea cum poate solutiona conflictul printr-o intelegere amiabila, evitand un proces judiciar fie civil, fie penal.

Dreptul arestatului de a beneficia de asistenta si serviciile unui mediator in vederea solutionarii unui oarecare conflict in care este parte, conflict care nu are legatura cu infractiunea comisa si pentru care este in arest, este un drept fundamental al acestuia, drept care nu poate fi obstructionat de organele politiei de la sectia sau locul de arestare/detinere.

Medierea infractiunii pentru care este in arest, ori a laturii civile ale acelei infractiuni este expres stipulata in Noul Cod de Procedura Penala. Astfel Dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege, este prevazut în mod expres de noul Cod de procedura penala pentru: Continue reading “Persoanele arestate au dreptul la un mediator?” »

Noile Coduri penale vor schimba mediul de afaceri

Noile prevederi din domeniul penal, care au intrat in vigoare la inceputul lunii februarie, vor schimba in bine mediul de afaceri din tara noastra, in sensul ca il vor face mai responsabil, sustin specialistii consultati de AvocatNet.ro. Acest lucru se va produce ca urmare a introducerii unor noi pedepse, a maririi unor amenzi si a modificarilor care vor fi resimtite in unele domeni.

Profesorul universitar doctor Mihai Adrian Hotca, avocat in Baroul Bucuresti, a spus pentru AvocatNet.ro ca pe termen lung, noua legislatie in materia penala, respectiv Noul Cod penal si Noul Cod de procedura penala, care se aplica de la 1 februarie, va avea un impact pozitiv asupra business-urilor, deoarece transmite un semnal serios in mediul de afaceri.

„Mutatis mutandis, impactul pozitiv asupra mediului de afaceri, in general, se va reflecta si in ceea ce priveste activitatea intreprinderilor mici si mijlocii. Daca organele judiciare vor reusi sa transpuna in practica principiile care stau la baza noilor reglementari, peste cativa ani vom putea constata efecte benefice in toate domeniile societatii romanesti (economic, social, cultural, juridic etc.). Traversam o perioada cu puternice modificari legislative, care isi vor lasa amprenta asupra intregii societati. In speranta ca aceste modificari vor constitui un progres al sistemului legislativ roman, doresc participantilor la actul de infaptuire a justitiei sa aiba intelepciunea sa le transpuna in mod corect in practica„, a subliniat Mihai Hotca.

Totusi, avocatul din Baroul Bucuresti a avertizat ca efectele Noului Cod penal si ale Noului Cod de procedura penala, care se aplica de la 1 februarie, nu vor fi imediate, astfel ca impactul lor va fi mai putin vizibil asupra mediului de afaceri.

AvocatNet.ro a scris de mai multe ori despre modificarile pe care le introduc noile Coduri penale pentru mediul de afaceri, iar cele mai importante articole le puteti consulta mai jos: Continue reading “Noile Coduri penale vor schimba mediul de afaceri” »

MEDIEREA IN CAZUL RATELOR RESTANTE LA BANCA

Din cauza diferitelor conjuncturi economice, tot mai multi romani sunt indexati de catre diferite institutii financiare ca figurand cu rate restante in urma contractarii unor imprumuturi finaciare. Delasarea datornicilor nu poate prevesti lucruri bune pentru ca dupa mai mult sau mai putin timp, bancile se vor indrepta cu pasi repezi si siguri catre debitori, incercand prin orice mijloace legale recuperarea datoriilor. Acest proces genereaza, la randul lui, acumularea altor sume de bani suplimentare dar necesare, acestea fiind puse pe seama datornicului.

Mediatorul, prin mediere si negociere, poate obtine pentru client si banca, reesalonarea ratelor

In cazul in care clientul doreste reesalonarea ratelor, pentru o anumita perioada se poate adresa mediatorului. Acesta, va adresa o invitatie bancii sau institutiei finaciare non-bancare, urmand a stbili o intanire in care sa abordeze detaliat, alaturi de client, problemele ivite. Din experienta acumulata am observat flexibilitatea bancii in abordarea si solutionarea acestor probleme, stiut fiind faptul ca, din ratiuni finaciar-economice, nu doresc neaparat sa se foloseasca de instrumentele legale pe care le au la dispozitie ci, mai degraba, prefera sa tina clientul aproape astfel incat imprumutul pe care l-au acordat, sa fie acoperit in totalitate, alaturi de comisioanele si dobanda aferenta.

Tot din experienta putem afirma ca trimiterea invitatiilor la mediere prin intermediul postei sau a curierului rapid, nu constitue un atu in rezolvarea litigiului cat il reprezinta prezenta fizica a mediatorului, alaturi de client, in biroul ofiterului de credit al bancii ori a persoanei imputernicita sa decida in cazul intarzierilor sau reesalonarilor ratelor bancare.

Trebuie cunoscut faptul ca in cadrul acelorasi negocieri cu banca, se poate obtine o intrerupere temporara a achitarii ratelor lunare sau reesalonarea intregului credit contractat. Deasemenea, mediatorul, fiind expert in negociere si comunicare, poate identifica cai si modalitati uneori neconventionale, care sa ajute clientul sau sa depaseasca o perioada nu tocmai propice din punct de vedere finaciar.

Prezenta mediatorului la masa negocierii cu banca, confera oarecum o liniste si siguranta clientului, si asta nu pentru ca ar avea mediatorul de partea lui (mediatorul este prin excelenta neutru si impartial) dar ar simti o desfasurare de forte cel putin egala si, evident, care sa lucreze in beneficiul lui.

Bancile au facut primul pas catre medierea clientilor lor Continue reading “MEDIEREA IN CAZUL RATELOR RESTANTE LA BANCA” »

Dreptul arestaților si al deținutilor de a apela la un mediator

Medierea presupune discutarea unui conflict cu toate partile implicate in acel conflict. Fie ca e un conflict de familie (divort, partaj, succesiuni, etc), fie ca e un conflict penal, fie ca e un conflict civil, persoana care este arestata/detinuta are dreptul la un mediator pentru a vedea cum poate solutiona conflictul printr-o intelegere amiabila, evitand un proces judiciar fie civil, fie penal.

In primul rand, dreptul arestatului de a beneficia de asistenta si serviciile unui mediator in vederea solutionarii unui oarecare conflict in care este parte, conflict care nu are legatura cu infractiunea comisa – pentru care este in arest, este un drept fundamental al acestuia, drept care nu poate fi obstructionat de organele politiei de la sectia sau locul de arestare/detinere.

In al doilea rand, medierea infractiunii pentru care este in arest, ori a laturii civile ale acelei infractiuni este expres stipulata in Noul Cod de Procedura Penala. Astfel, ”Dreptul de a apela la un mediator, in cazurile permise de lege, este prevazut in mod expres de noul Cod de procedura penala pentru: suspect (art. 78), persoana vatamata (art. 81 alin. 1 lit. i), inculpat (art. 83 lit. g), partea civila (art. 85 alin. 1) si partea responsabila civilmente (art. 87 alin. 1). De aceea, la inceputul primei audieri, organul judiciar este obligat sa ii aduca acest drept la cunostinta: suspectului/inculpatului (art. 108 alin. 2), persoanei vatamate (art. 111 alin. 2 lit. b), partii civile si partii responsabile civilmente (art. 112 alin. 2 lit. b). Cat priveste sintagma ”cazurile permise de lege” aceasta se refera atat la infractiunile urmaribile la plangerea prealabila ori cele pretabile la impacare (art. 67 alin. 2 din Legea nr. 192/2006) sau al infractiunilor sanctionate cu amenda ori inchisoare de cel mult 7 ani (art. 318 alin. 1 si alin. 3 Cpp), cat si la latura civila a oricarei infractiuni (art. 23 alin. 1 Cpp si art. 67 alin. 1 din Legea nr. 192/2006)”. Continue reading “Dreptul arestaților si al deținutilor de a apela la un mediator” »