Noutăți privind medierea in noua legislație penală

Odată cu intrarea în vigoare a noului Cod penal și Noului Cod de procedură penală, vor intra în vigoare dispoziții din Legea nr. 255/2013 care modifică Legea nr. 192/2006 cu privire la medierea și organizarea profesiei de mediator, dezvoltând în mod substanțial instituția medierii penale.

Înțeleg să fac câteva observații:

1. Potrivit legii noi, medierea în timpul unui proces penal ar fi posibilă în latura penală pentru un număr restrâns de infracțiuni (anume cele cu privire la care este necesară plângerea prealabilă sau este posibilă împăcarea) – art. 67 alin.1 Lege 192/2006, iar în latura civilă este posibilă pentru orice infracțiune dar numai cu privire la pretențiile civile – art. 23 alin.1 NCpp. Dupa mine, medierea în latură penală nu este posibilă (căci între victimă și făptuitor nu poate avea loc vreo negociere și nu se poate încheia vreo înțelegere cu privire la încadrarea juridică a faptei ori cu privire la aplicarea pedepsei ori cuantumul acesteia), iar medierea în latură civilă nu poate fi limitată doar la pretențiile civile.

2. Acordul de mediere penală este un impediment la declanșarea/continuarea procesului penal alternativ la retragerea plângerii prealabile sau împăcarea încă din 2010. Prin urmare, el nu este un mijloc de realizare a vreuneia din celelalte impedimente.

3. În procesele penale, mediere este de două feluri: civilă și penală.

a. Medierea civilă în procesul penal vizează doar acțiunea civilă și reprezintă în fapt o tranzacție intermediată de mediator care privește doar despăgubirile pretinse pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune. Un astfel de acord de mediere nu va bloca derularea laturii penale, ci eventual va influența soluția pe fondul acțiunii penale. Se poate încheia un astfel de acord pentru orice fel de infracțiune. Continue reading “Noutăți privind medierea in noua legislație penală” »

Noua legislatie penala se aplica de la 1 februarie. Care sunt noutatile ?

De la inceputul lunii februarie, vor intra in vigoare noul Cod Penal si noul Cod de procedura penala. Printre cele mai importante schimbari introduse de noua legislatie in materie penala se numara sistemul de pedepse, modul de desfasurare a unui proces, dar si introducerea unor noi institutii. Aceste modificari vor afecta activitatea din mediul juridic si din domeniul asistentei sociale. In schimb, mediul de business ar putea percepe pozitiv noile reglementari din domeniul penal.

De la 1 februarie, intra in vigoare un nou Cod Penal, potrivit Legii nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, si un nou Cod de procedura penala, conform Legii nr. 255/2013 de punere in aplicare a noului Cod de procedura penala.
Avand in vedere faptul ca noile reglementari urmeaza sa intre in vigoare la 1 februarie 2014, de la inceputul lunii septembrie,, Ministerul Justitiei a pus la dispozitia publicului formele actualizate ale actelor normative care vizeaza domeniul dreptului penal, dupa cum urmeaza: Continue reading “Noua legislatie penala se aplica de la 1 februarie. Care sunt noutatile ?” »

Medierea in Noul Cod Penal

Rolul medierii in contextul Noului Cod Penal

Medierea isi gaseste locul foarte bine in acest nou cadru  (conform art.108, alin.4 din NCP)

Infractiunile in care poate interveni medierea sunt:

lovirea, vatamarea corporala, furtul intre rude/soti, vatamarea corporala din culpa, violarea domiciliului,violarea secretului corespondentei, divulgarea secretului corespondentei, gestiunea frauduloasa, abuzul de incredere, abandonul de familie, nerespectarea masurilor de incredintare a minorilui /-lor, tulburarea posesiei  etc. in cadrul urmaririi prealabile in care poate fi facuta medirea. 

NCP prelungeste termenul de realizare a plangerii penale de la 2 luni la 3 luni.

NCP modifica articole cu privire la minori. Minorii NU vor mai fi inchisi in penitenciar.

Regula fiind urmatoarea: Continue reading “Medierea in Noul Cod Penal” »

Exista mediere pentru fapte penale ?

De la 1 februarie 2014 se vor aplica mai multe acte normative noi:

– Legea 286/2009 privind Codul penal (modificat și însoțit de Legea nr.187/2012 de punere a sa în aplicare);

– Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (modificat și însoțit de Legea nr.255/2013 de punere a sa în aplicare și de Hot.CSM 79/2014 de modificare a Regulamentului de ordine interioară a instanțelor);

– Legea nr.252/2013 privind sistemul de probațiune (însoțită de Regulamentul său de aplicare aprobat prin HG 1079/2013);

– Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;

– Legea 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (însoțit de  Regulamentul de organizare a activităţii judecătorului de supraveghere a privării de libertate aprobat prin Hot.CSM 89/2013). Continue reading “Exista mediere pentru fapte penale ?” »

Procesul de mediere

În sistemul de justiţie clasică există, ca rezultat al unui proces, fie câştigul fie pierderea procesului.Cine va câştiga şi cine va pierde nu se poate şti decât după un îndelungat parcurs, şi după o serioasă investiţie financiară şi emoţională. Prietenii, relaţii, se destramă poate iremediabil, procesul exacerbează cearta, apare ostilitatea, duşmănia. Câţi dintre adversarii unui proces îşi mai vorbesc după aflarea verdictului, câţi îşi dau mâna? Întrebare retorică.

Cauzele de pe rolurile instanţelor, mult prea multe, cauzează blocaje în instanţe şi este îngreunat sistemul de justiţie, principiile procesual civile sau penale sunt greu de respectat în aceste condiţii, iar oamenii se plâng de cât de mult timp durează soluţionarea unui litigiu.

Medierea este o modalitate mai bună pentru rezolvarea disputelor, în multe dintre cazuri, decât sistemul contradictoriu din justiţie. În mediere, părţile în dispută selectează un terţ neutru şi imparţial, un mediator, care se aşează cu ei şi îi ajută să lucreze la un acord reciproc satisfăcător, care le rezolvă problema.

Medierea- colaborare, nu competiţie!  Continue reading “Procesul de mediere” »

Tot ce trebuie sa stii despre mediere

Tot ce trebuie sa stii despre mediere, o solutie civilizata de rezolvare a conflictelor.
Medierea este vazuta in Occident ca principala solutie de rezolvare a conflictelor. In Romania, insa, procedura de mediere de abia incepe sa fie cunoscuta, dar o astfel de proceduri ar ajuta mult instantele, aglomerate cu cele circa 3 milioane de dosare.

In ce fel de litigii este recomandata contactarea unui mediator?

Medierea, ca procedura de solutionare amiabila a disputelor, nu este obligatorie in prezent in niciun litigiu. Insa, incepand cu luna august 2013, s-a instituit obligativitatea procedurii de informare obligatorie privind medierea. Concret, inainte de a initia o actiune in instanta, partile trebuie sa participe la o sedinta de informare, la sfarsitul careia vor afla notiuni despre mediere, drepturile si obligatiile rezultate din aceasta procedura, precum si avantajele care caracterizeaza medierea. Conform legii, informarea este obligatorie in urmatoarele dispute:
a) in domeniul protectiei consumatorilor – in situatiile cand consumatorul invoca existenta unui prejudiciu ca urmare a achizitionarii unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectarii clauzelor contractuale ori garantiilor acordate, a existentei unor clauze abuzive cuprinse in contractele incheiate intre consumatori si operatorii economici ori a incalcarii altor drepturi prevazute in legislatia nationala sau a Uniunii Europene in domeniul protectiei consumatorilor;
b) in materia dreptului familiei – de pilda: divorturi, exercitarea drepturilor parintesti, pensie de intretinere etc.
c) in domeniul litigiilor privind posesia, granituirea (actiunea prin care se urmareste determinarea limitelor dintre doua proprietati vecine) , stramutarea de hotare, precum si in orice alte litigii care privesc raporturile de vecinatate;
d) in cauzele de malpraxis; Continue reading “Tot ce trebuie sa stii despre mediere” »

Cum obtine mediatorul increderea partilor ?

Ca în orice alt domeniu unde persoana este prioritară mesajului, şi în mediere funcţionează mimetismul.
Părţile vor împrumuta din atitudinea mediatorului şi, pe măsură ce acesta îşi va dezvolta declaraţia introductivă, atenţia va fi capacitată de conţinutul mesajului exprimat prin mijloacele de comunicare enunţate anterior.
Încrederea mediatorului este sporită de gradul de empatie pe care-l arată părţilor, favorizând deschiderea acestora spre o comunicare efectivă.
Atitudinea de „vă înţeleg…dar nu înseamnă că vă şi aprob” reprezintă un mijloc de acumulare de argumente potrivit percepţiei personale ale părţilor, argumente care ulterior reiterate vor mări gradul de încredere al acestora în persoana mediatorului.
Atenţia mediatorului poate fi subliniată şi de dorinţa acestuia de a relua informaţiile primite, redând fidel datele comunicate de părţi, dar filtrate prin abilitatea dobândită, reformulând în ceea ce priveşte modalitatea de transmitere a mesajului.
Construirea încrederii reprezintă un mijloc de gestionare a medierii, dobândirea acesteia fiind esenţială în demararea procedurii în sine.
Tehnica reformulării
Medierea se bazează în mare parte pe comunicare şi, pe cale de consecinţă, mediatorul trebuie să folosească reformularea în vederea pozitivării mesajului transmis.
De foarte multe ori mediatorul are tendinţa de a se transforma în canalul de comunicare dintre cei doi subiecţi ai procedurii, uitând faptul că acesta există, dar a suferit distorsiuni datorate deficienţei în traducerea mesajului şi în interpretarea lui.
Părţile mizează pe reacţia mediatorului, considerându-l barometrul atitudinilor acestora.
Poziţiile sunt întărite de reacţia mediatorului, reformularea mesajului şi transmiterea acestuia fiind eficient în facilitarea progresului în direcţia optimizării relaţiei de interdependenţă.
Neutralizarea mesajului şi pozitivarea acestuia asigură mediatorului poziţia neutră şi imparţială, aspect care îmbunătăţeşte comunicarea în procedura medierii. Continue reading “Cum obtine mediatorul increderea partilor ?” »

Contractul de mediere si onorariul mediatorului

Articolul 44 din legea 192/2006 interzice desfasurarea sedintelor de mediere inainte de incheierea contractului de mediere, contract care se incheie intre mediator si toate partile care participa la mediere. Aceasta prevedere protejeaza partile, deoarece discutiile care au loc inainte de semnarea contractului, din punct de vedere legal, nu sunt supuse regulii confidentialitatii.

Fiecare contract de mediere semnat creeaza doua raporturi juridice: unul intre mediator si parti si altul intre cele doua parti, acesta fiind motivul pentru care mediatorul trebuie sa se asigure ca partile si-au dat consimtamantul in mod liber, neviciat.

Sub sanctiunea anularii, contractul de mediere trebuie sa contina urmatoarele clauze:

  •  identitatea partilor sau a reprezentantilor lor;
  •  tipul sau obiectul conflictului;
  •  declaratia partilor ca au fost informate de catre mediator cu privire la mediere, efectele acesteia si regulile aplicabile;
  •  obligatia mediatorului de a pastra confidentialiltatea si decizia partilor cu privire la pastrarea confidentialitatii;
  •  angajamentul partilor aflate in conflict de a respecta regulile aplicabile medierii;
  •  obligatia partilor de a achita onorariul cuvenit mediatorului si cheltuielile efectuate de acesta pe parcurul medierii in interesul partilor, precum si modul de avansare si de plata a acestor sume, inclusiv in caz de renuntare la mediere sau de esuarea procedurii, precum si proportia care va fi suportata de catre parti. Daca nu s-a convenit altfel, aceste sume vor fi suportate de catre parti in mod egal;
  •  limba in care se desfasoara medierea;
  •  numarul de exemplare in care va fi redactat acordul,in cazul in care acesta va fi in forma scrisa, corespunzator numarului partilor semnatare ale contractului de mediere;
  •  obligatia partilor de a semna procesul verbal intocmit de mediator, indiferent de modul in care se va incheia medierea.

Contractul de mediere este un contract solemn- se incheie in forma scrisa, sinalagmatic- exista obligatii interdependente si reciproce ale mediatorului si ale partilor- si oneros- fiecare parte doreste obtinerea unui rezultat iar mediatorul are dreptul la un onorariu. Continue reading “Contractul de mediere si onorariul mediatorului” »

Rezultatele studiului de impact al Directivei privind Medierea in UE

Pe 20 ianuarie 2014, in cadrul Comisiei pentru Afaceri Juridice a Parlamentului European a fost prezentat studiul de impact cu titlul <<”Redemararea” directivei privind medierea: evaluarea impactului limitat al implementarii sale si propunerea  de masuri pentru cresterea numarului de medieri in UE >>*.

Pentru cresterea semnificativa a numarului celor care recurg la mediere in Uniunea Europeana, propunerea de ansamblu care rezulta din studiu este urmatoarea: interventie legislativa care sa introduca, nu doar sa permita, un model minimal de mediere obligatorie, cel putin pentru anumite categorii de cazuri.

I. Context

In aprilie 2013, Parlamentul European a lansat o cerere de propuneri in vederea realizarii unui studiu comparativ cu privire la implementarea directivei cadru 2008/52/CE privind medierea. Obiectivul studiului era obtinerea unui feedback la nivelul statelor membre UE cu privire la experienta dobandita in urma transpunerii directivei in sistemele legislative nationale si identificarea motivelor pentru care medierea nu este folosita mai des atat in cazul conflictelor interne, cat si al celor transfrontaliere. Studiul a fost contractat si realizat de echipa condusa de Profesorul Giuseppe De Paolo de la Universitatea Hamline din SUA si Presedinte al centrului din Italia ADR Center – membru al JAMS International, in vederea evaluarii impactului directivei cu privire la mediere cu o analiza aprofundata a anumitor sisteme nationale. Echipa de studiu a propus de asemenea un instrument sistematic pentru evaluarea eficacitatii instrumentelor nationale a politicilor de mediere, impreuna cu un numar de solutii practice legislative si non-legislative evaluate de expertii in mediere din Uniunea Europeana.

Astfel, a fost lansat un chestionar la nivel european in vederea stabilirii impactului legislatiei in vigoare actualmente in Statele Membre, cat si a eventualelor solutii legislative si a propunerilor non-legislative. Continue reading “Rezultatele studiului de impact al Directivei privind Medierea in UE” »

Medierea – o abordare psihologică

Medierea este o activitate umana la fel de veche precum vanatoarea sau pescuitul, prezenta odata cu aparitia comunicarii si a dezvoltarii relatiilor interumane la nivel de grup social.

Parafranzandu-l pe Descartes, spunem: “Comunic, deci exist”, dar imediat apare corolarul: “Comunic, deci poate aparea o disputa”. Iar aici intra in scena vindecatorii sociali: mediatorii.

Existenta in forma spontana, medierea a fost reglementata prin lege in tara noastra incepand din anul 2006, punandu-se astfel bazele unei noi profesii, cea de mediator.

Daca medierea este definita de lege[1] ca o modalitate de solutionare a conflictelor pe cale amiabila[2], mediatorul apare ca acea persoana “apta” de a facilita comunicarea dintre parti si solutionarea conflictului, de preferat, dar nu obligatoriu. Pentru ca nu orice conflict poate avea o rezolvare si mediatorii sunt, in fond, oameni, cu abilitati, capacitati, dar si cu limite.

Situatiile in care o mediere poate fi eficienta presupun un cumul de factori facilitatori, dintre care factorii psihologici joaca un rol extrem de important pentru solutionarea conflictului.

Scena, actorii, discursul, ambientul sunt tot atatia parametri care intra in ecuatia medierii. Ce parametri putem controla si ce nu? Cum putem acorda reglajul fin astfel incat ce nu putem controla sa fie minimizat?

Medierea, din punct de vedere psihologic, este acel proces in care, intre doua personaje aflate in conflict, se interpune un al treilea, neimplicat emotional, cu intentia declarata de a le ajuta sa solutioneze conflictul.

Personajele Continue reading “Medierea – o abordare psihologică” »