Informarea cu privire la avantajele medierii, procedură prealabilă obligatorie înaintea sesizării instanţei de judecată, în litigiile civile

Obiectivul de a asigura un acces mai bun la justiţie, ca parte a politicii Uniunii Europene de instituire a unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, include potrivit Directivei 52/2008, privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă şi comercială, accesul la metode de soluţionare a litigiilor atât pe cale judiciară, cât şi extrajudiciară.

Medierea poate asigura o soluţionare extrajudiciară eficientă din perspectiva costurilor şi rapidităţii, a litigiilor în materie civilă şi comercială, precum şi pentru infracţiunile cu pericol social scăzut în materie penală, prin intermediul unor proceduri adaptate nevoilor părţilor.

Acordurile rezultate din mediere sunt respectate voluntar şi menţin o relaţie amiabilă şi durabilă între părţi, având o valoare similară în planul raporturilor dintre cetăţeni, din perspectiva soluţionării unui diferend, ca şi hotărârea judecătorească pronunţată la finalul procedurii judiciare, dacă părţile doresc să îi confere această valoare.

Adică, acordul de mediere încuviinţat de instanţa de judecată îmbracă forma unei hotărâri judecătoreşti de expedient, dacă părţile doresc sau au nevoie să dea această forţă juridică acordului lor, obţinut pe calea medierii.

Necesitatea armonizării intereselor cetăţenilor într-o comunitate şi creşterea calităţii actului de justiţie, prin scăderea volumului cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată au determinat implementarea în societatea românească a medierii, ca modalitate de soluţionare alternativă a litigiilor.

Un prim pas, Continue reading “Informarea cu privire la avantajele medierii, procedură prealabilă obligatorie înaintea sesizării instanţei de judecată, în litigiile civile” »

Ce trebuie sa stiti despre mediere si mediator?

Exercitarea profesiei de mediator este supusa urmatoarelor principii fundamentale:

 • principiul legalitatii;
 • principiul libertatii;
 • principiul independentei;
 • principiul neutralitatii;
 • principiul impartialitatii;
 • principiul confidentialitatii;
 • principiul pastrarii secretului profesional.

Scopul exercitarii profesiei de mediator il constituie sprijinirea partilor aflate in conflict care accepta o terta persoana specializata in calitate de mediator, cu ajutorul careia accepta solutionarea disputei pe cale amiabila, intr-un termen rezonabil si in vederea obtinerii unei solutii favorabile ambelor parti.

Medierea face parte din modalitatile alternative de solutionare a litigiilor (ADR – in engleza “Alternative Dispute Resolution“) folosite pentru restabilirea echilibrului si ordinii sociale perturbate de un conflict intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, inclusiv statul, asigurand in acelasi timp pastrarea si relansarea relatiilor de colaborare intre partile intre care a intervenit conflictul.

In exercitarea profesiei mediatorul este independent si se supune numai legiistatutului profesiei si codului de etica si deontologie profesionala, iar contractul si acordul de mediere nu poate sa contina clauze care contravin legii si ordinii publice.

Partile sunt libere sa isi aleaga mediatorul, nu pot fi constranse sa urmeze procedura medierii, cu exceptia cazurilor prevazute de lege, pot oricand sa renunte la mediere, iar mediatorul nu poate impune partilor o solutie cu privire la conflictul supus medierii, acestea avand si dreptul sa aleaga locul, timpul, asistenta de care au nevoie sau reprezentarea la semnarea acordului de mediere.

Exercitarea profesiei de catre mediator se face in conditii de neutralitate, adica mediatorul nu poate sa aiba vreun interes fata de obiectul medierii, si de impartialitate, pastrand permanent un echilibru intre parti.

Medierea se desfasoara intr-un cadru nepublic, confidential, iarmediatorul si partile sau asistentii acestora sunt obligati sa nu divulge fata de terti informatiile de care iau cunostinta in cursul activitatii de mediere.

Sursa:http://mediatorlacramioararadulescu.wordpress.com/2013/05/24/ce-trebuie-sa-stiti-despre-mediere-si-mediator/

Malpraxisul medical în Mediere

Malpraxis este eroarea profesională săvârşită în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicând răspunderea civilă a personajului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale. În această definiţie malpraxisulpresupune o eroare profesională, săvârşită în exercitarea atribuţiilor de medic şi generatoare de prejudicii asupra pacientului”.

Datele studiilor  efectuate de HHC (Department of Health and Human Services) & MeSh (Mediating Suits against Hospitals) din SUA referitoare la malpraxisul medical în mediere

În studiul realizat de HHC68,4% ( 13 din 19) din cazuri au fostsoluționate prin mediere, în timp ce in studiul efectuat de MeSh doar70,6% (22 din 31) din cazuri.

În studiul HHC, inițial s-au selectat pentru mediere numai cazuri cupretenții de până la 400.000$. La jumătatea studiului, plafonul maxim a fost eliminat. Valoarea medie a sumelor obţinute prin mediere (conform studiului  HHC) a fost de 111.000$, în timp ce în studiul MeSh s-a declarat o medie de 250.000$.

Stilul mediatorilor

Ambele studii au folosit o structură bazată pe interese conform procedurii de mediere.
Studiul HHC a folosit co-mediatori şi s-a concentrat pe întrebări, pe modul în care medierea poate contribui la siguranţa medicală a pacienţilor precum şi pe îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale; ceilalți (MeShau folosit doar mediatori, şi-au ales intrebari referitoare la confortul  pacienţilor în spitale, au abordat probleme extrem de emoționale, și- au depus toată priceperea lor în a ajuta participanții la explorarea unei game largi de probleme non-economice. Serviciile de mediere pentru ambele studii au fost furnizate în mod gratuit.

Participarea părţilor

În studiul Mesh, 80,6% dintre reclamanți au participat la medieri, dar nici un medic n-a binevoit să se prezinte personal la şedinţe. În studiul HHCs-a cunoscut de la început că medicii nu doresc sa participe la şedinţele de mediere iar reclamanţii s-au prezentat în procent de 84% (16 din 19 cazuri).

Evaluarea participanților la Mediere Continue reading “Malpraxisul medical în Mediere” »

Medierea o variantă de succes?

Orice litigiu sau problemă are un numitor comun: ELEMENTUL UMAN.  Disputele sunt consumatoare mari de energie şi au un impact negativ asupra vieţii Dvs. şi a celor din jur. Medierea este calea prin care puteţi depăşi într-un mod elegant şi eficient aproape orice dispută.

Spre deosebire de arbitru sau judecător, mediatorul  NU este unfactor de decizieMediatorul nu are autoritatea de a impune părților o soluție şi nici nu i se poate reproşa rezultatul medierii, acesta aparţinând în totalitate părţilor. Mediatorul gestionează procesul de mediere și discută cu ambele părți într-un mod echilibrat, imparţial iar când acestea nu doresc sau nu pot vorbi direct între ele, mediatorul poate discuta separat cu fiecare în parte, în scopul de a realiza comunicarea lor. Rolul mediatorului este, mai degrabă, acela de a asista părțile în vederea soluționării litigiului, acesta având libertatea de a-şi stabili strategia, personalizată funcţie de caz. Părțile, chiar dacă au convenit să aleagă medierea, sunt libere să renunțe la procedură în orice moment după prima ședință, dacă sesizează că decizia ce ar putea fi luată nu pare a fi benefică ori nu se prefigurează vreun rezultat.

Nimeni nu poate fi obligat să accepte o invitaţie la mediere şi nici să accepte un rezultat care nu-i convine. 

Există nenumarate motive pro-mediere. Iată câteva criterii de evaluare a eficienţei procedurii medierii: Continue reading “Medierea o variantă de succes?” »

Noi modificari ale legii medierii 01 februarie 2014

Legea 255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale ce va intra in vigoare la data de 01 februarie 2014.

Art. 84
Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 2
(1) Daca legea nu prevede altfel, partile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate sa participe la sedinta de informare privind avantajele medierii, inclusiv, daca este cazul, dupa declansarea unui proces in fata instantelor competente, in vederea solutionarii pe aceasta cale a conflictelor in materie civila, de familie, precum si in alte materii, in conditiile prevazute de lege.”

2. La articolul 7, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„e) se bucura de o buna reputatie si nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni de natura sa aduca atingere prestigiului profesiei;”

3. La articolul 14, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Exercitarea calitatii de mediator se suspenda de drept, in cazul in care impotriva mediatorului s-a luat masura arestarii preventive sau a arestului la domiciliu, pana la solutionarea procesului penal, potrivit legii.”

4. La articolul 15, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„e) in cazul in care prin hotarare judecatoreasca definitiva s-a dispus condamnarea sau amanarea aplicarii pedepsei pentru o infractiune care aduce atingere prestigiului profesiei sau s-a dispus aplicarea unei pedepse privative de libertate.”

5. La articolul 60^1 alineatul (1), litera g) se abroga.

6. Articolul 67 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Continue reading “Noi modificari ale legii medierii 01 februarie 2014” »

Construirea Acordului de Mediere

1. Învățam împreună prin dialog. Acesta este standardul de aur al oricărei conversații și totodată reprezintă firul care leagă împreună celelalte practici comportamentale. Când aspectele sunt importante iar părţile au opinii puternice, încărcate de emoții, dialogul se poate deplasa cu ușurință de la unul constructiv la unul distructiv. Dacă concentrarea unei persoane se axează pe interese ascunse, dezbinare sau numai pe câștig, va slăbi iremediabil legăturile consensului dar şi cele implicit necesare respectului faţă de partenerul de dialog.

Dialogul între parteneri  trebuie să fie respectuos și creativ, să exploreze perspective variate capabile să  conducă la construirea Acordului de Mediere.

Ce trebuie să înveţi şi cum trebuie să te comporţi  pentru a avea un dialog civilizat?

 • Fii schimbarea. Rezistă tentaţiei de a argumenta sau caracteriza punctele de vedere ale altora. Păstrează ceea ce accepţi de la alții și vorbeşte cu intenția de a clarifica ceea ce are sens și importanță pentru tine.
 • Nu scăpa din vedere obiectivul tău. Ascultă cu atenție, învață şi nu te grăbi să găseşti  punctele slabe ale celui cu care dialoghezi.
 • Descoperă  întrebări eficiente. Pune întrebări deschise și oneste (Cum ai ajuns la această concluzie?), invită mediatorul să clarifice punctele voastre de vedere. Câştigători vor fi ambele părţi. Revino cu întrebări care pot aprofunda chestiuni incerte (Ce altceva ai mai vrea să știi şi crezi că mă va ajuta să înţeleg punctul tău de vedere?)

2. Împreună pentru negociere principială . Conflictul se naşte pe marginea unor diversităţi de opinie între două sau mai multe persoane, a dezacordurilor sau a lipsei de viziune datorită încăpăţânării unora dintre participanţi.

 • Fii proactiv și să acceptă diversitatea opiniilor astfel încât să poți ajunge la un acord apt să consolideze relaţia sau colaborarea cu partenerul tău . Dacă dialogul este mijlocul de a înțelege situaţia din perspective diferite, negocierea principială este mijlocul de a reconcilia proactiv diferențele de opinii. Trebuie să acționezi pe baza principiilor sincere,  să fii deschis la soluțiile care privesc diverse interese. Această abordare trebuie să fie pragmatică și empatică privitoare la rezultat. Toate părţile implicate în dispută trebuie să se bucure de efectele negocierii principiale. Acordul de Mediere se construieşte echilibrat iar participanţii trebuie să accepte măcar un minim compromis. Acest compromis reprezintă stâlpul interdependenţei parternerilor şi prin el se menţine respectul şi se continuă armonios relaţia.

Executarea silita de catifea

Intr-un articol aparut pe site-ul Lumea Juridica www.luju.ro se prezinta un interviu acordat de catre Casa de executori „Dobra Cosoreanu si Asociatii”.

Interviul abordeaza tema relatiei dintre banci-executori sub sintagma „executarea de catifea”. Practic se prezinta o metoda alternativa de solutionare a disputelor dintre banci si clientii rau-platnici ai acestora, ale caror dosare au ajuns in faza de executare silita.

In ce consta aceasta metoda? 

Executorul judecatoresc se substituie bancii si indeplineste activitatile de informare a clientului asupra debitului si de negociere a posibilitatilor de restituire a acestuia.

Redam declaratia Casei de executori:„executorul judecatoresc devine in prima etapa un negociator, care il informeaza pe debitor ca e mai bine sa caute solutii pentru plata ratelor restante, decat sa se procedeze la executarea silita a creditului ramas nerambursat. Noul procedeu nu costa mai mult de 50 lei (in loc de costuri egale cu valoarea acordarii creditului) intrucat etapa negocierilor nu este o operatiune de executare propriu-zisa, ci o incercare de salvare a relatiei contractuale banca – client pe cale amiabila.”

Cum se desfasoara activitatea? Continue reading “Executarea silita de catifea” »

CSM sprijina medierea

În ultimii trei ani actualul CSM a dovedit că tratează extrem de serios medierea, ca posibilă soluție de degrevare a instanțelor de un număr inacceptabil de dosare și o soluție de rezolvare mult mai convenabilă pentru oameni a conflictelor dintre ei. Dacă azi din ce în ce mai mulți oameni se adresează mediatorilor, este și pentru că CSM a încurajat constant această instituție. Iată mai jos câteva argumente:

1. Protocol CSM-CdM: în 26 mai 2011 s-a încheiat un protocol de colaborare între CSM și Consiliul de Mediere, valabil pe 5 ani, prin care părțile se angajează să colaboreze în privința implementării legii medierii. În baza acestui protocol, majoritatea instanțelor au postat  Tabloul Mediatorilor și informații despre mediere la aviziere sau pe site-ul lor, unele instanțe au acordat încăperi pentru efectuarea informărilor generale despre mediere, alte instanțe au încheiat protocoale de colaborare cu asociațiile locale de mediatori, iar reprezentanți ai CSM au participat la redactarea de către Consiliul de Mediere a Ghidului de informare obligatorie și la redactarea Planului de acțiuni privind promovarea medierii.

2. ROI: Sunt două hotărâri prin care CSM a fluidizat activitatea administrativă a instanțelor în legătură cu medierea: astfel, prin Hot.504/2011 șiHot.1080/2013 s-a modificat Regulamentul de organizare internă a instanțelor (aprobat prin Hot. CSM nr. 387/2005, dar care în cursul timpului a suferit numeroase modificări), care cu privire la mediere conține norme speciale: Continue reading “CSM sprijina medierea” »

Cum poti rezolva un conflict repede, fara judecator si cu bani putini

In 2012 au fost inregistrate in Romania 3,3 milioane de dosare in instanta. Un numar urias, care arata ca romanii sunt implicati in numeroase conflicte, dar nu cunosc celelalte solutii pe care le au la indemana. Medierea este una dintre variante si ea ofera o multime de avantaje.

Astfel, circa 8.000 de cauze au fost rezolvate de mediatori anul trecut, fiind scoase de pe rolul instantelor, degrevandu-i pe judecatori. Din fericire, numarul cauzelor rezolvate prin incheierea unui acord de mediere a crescut semnificativ, de la an la an, semn ca suntem pe calea cea buna.

Cand si cum a aparut aceasta modalitate inedita de solutionare a conflictelor?

Din cele mai vechi timpuri, in toate comunitatile exista cel putin o persoana care avea autoritatea morala si se bucura de respectul si aprecierea celorlalti, astfel incat sa i se ceara sa medieze conflictele aparute intre membrii comunitatii respective. Aceste persoane erau inteligente, chiar intelepte, aveau o anumita autoritate naturala care venea din calitatile lor umane, din deschiderea lor fata de nevoile celorlalti, din capacitatea de a fi obiectivi; erau oameni animati de un spirit pacifist. De cele mai multe ori erau invatatorii satului sau preotii.

In forma oficiala in care se afla astazi in Romania, medierea „s-a nascut” odata cu Legea nr.192/2006, privind medierea si organizarea profesiei de mediator. Prin aceasta lege, profesia de mediator a fost reglementata, organizata, au fost stabilite principii esentiale, cum este confidentialitatea, impartialitatea si neutralitatea mediatorului etc., a fost stabilita o procedura si au fost autorizati mediatori.

Odata cu Legea medierii, Romania a intrat in randul tarilor care sunt deschise solutionarii pe cale amiabila a conflictelor in mod oficial.

Cine poate apela la mediator si in ce problema? Continue reading “Cum poti rezolva un conflict repede, fara judecator si cu bani putini” »

Cererea de consfințire a înțelegerii părților din acordul de mediere

Un nou tip de cerere adresată instanțelor judecătorești creează anumite dificultăți de natură administrativă în rândul instanțelor. Acordul de mediere obținut extraprocesual, care poate fi supus verificării de către instanță. Cum ECRIS încă nu a fost modificat pentru a se putea înregistra fără probleme o astfel de cerere, unele instanțe solicită părților mediate să introducă mai întâi cerere de chemare în judecată și apoi  să depună acordul de mediere deja încheiat. Până la modificarea pe care o va face comisia comună MJ-CSM, unele instanțe au găsit soluții temporare pentru înregistrarea unor astfel de cereri (de exemplu, ca procedură necontencioasă). Prin studiul de mai jos, am identificat argumentele care demonstrează că de la 1 octombrie 2012 avem un nou tip de cerere care poate fi soluționată de Judecătoriile din România.

 Temeiul legal

Inițial, art. 59 din Legea 192/2006 prevedea că intelegerea partilor poate fi supusa incuviintarii instantei de judecata, dupa procedura specifica emiterii hotararilor de expedient. Urmare a modificărilor aduse prin Legea nr. 115/2012, art. 59 alin 2 arată că părţile se pot înfăţişa la instanţa judecătorească pentru a cere să se dea o hotărâre care să consfinţească înţelegerea lor (consfințire=confirmare, validare, legalizare)Legea precizează că este o procedură de încuviinţare a înţelegerii părţilor (încuviințare=a permite, a aproba), că hotărârea care se dă în camera de consiliu constituie titlu executoriu și că este este hotărâre de expedient.

Încă un alt temei legal și taxele

Prin legea 115/2012, s-a introdus în legea medierii art. 592 care prevede că „Cererea adresată instanţei privind pronunţarea unei hotărâri care să consfinţească înţelegerea părţilor rezultată din acordul de mediere se taxează potrivit legii”.

Legea la care se face trimitere este în prezent OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Conform art. 11 alin. 1 se taxeaza cu 20 lei cererile prin care partile solicita instantei pronuntarea unei hotarari care sa consfinteasca intelegerea partilor, inclusiv cand este rezultata din acordul de mediere — 20 lei; in cazurile in care intelegerea sau acordul de mediere priveste transferul dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra unuia ori mai multor bunuri imobile, la aceasta suma se adauga 50% din valoarea taxei care s-ar datora pentru actiunea in revendicare a bunului cu valoarea cea mai mare dintre bunurile care fac obiectul dreptului real transferat. in cazui in care intelegerea sau acordul de mediere are ca obiect partajul, la taxa fixa se adauga 50% din valoarea taxei calculate potrivit art. 5.

Interpretare

Art. 59 din legea medierii face parte din Secțiunea a 4-a „Închiderea procedurii de mediere” a Cap.V „Procedura de mediere” din lege. Aceasta precede Secţiunii a 5-a „Medierea în cazul unui litigiu pe rolul instanţelor de judecată”. De aici, potrivit regulilor de interpretare sistematică, rezultă că procedura de consfințire a înțelegerii cuprinsă în acordul de mediere nu privește o cauză înregistrat deja pe rolul instanței. Desigur, și în acest din urmă caz poate interveni un acord de mediere, dar acesta va fi guvernat de regulile de la art. 60– 63 (mediere procesuală). Dar în cazul analizat de noi este vorba de o cerere distinctă de existența unui litigiu judiciar (survenită așadar în urma unei medieri extraprocesuale).

Procedura de soluționare a cererii Continue reading “Cererea de consfințire a înțelegerii părților din acordul de mediere” »